UČESNICI

Mihalj Njilaš

Rođen je 1962. godine u Oromu (opština Kanjiža) gde i trenutno živi. Osnovnu školu završio je u rodnom selu, srednju školu s pravnim smerom u Subotici, a potom je studirao na pravnom fakultetu u Novom Sadu. Kao diplomirani pravnik, 1985. godine zaposlio se u fabrici nameštaja „Budućnost” u Subotici, gde je najpre radio kao pravni referent, a kasnije kao direktor sektora za opšte i pravne poslove. Po položenom pravosudnom ispitu 1990. godine, izabran je za sudiju Opštinskog suda u Kanjiži, gde je sudio u parničnim predmetima do 1993. godine, kada je otvorio advokatsku kancelariju u Kanjiži, koju je vodio sve do 2008. godine. Za predsednika opštine Kanjiža izabran je 2008. godine. Ovu funkciju obavlja do 2014. godine, kada je izabran za potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara. Oženjen je i ima troje dece. Pored mađarskog i srpskog jezika, služi se engleskim jezikom. Od 2010. do 2012. godine bio je član Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti, konsultativnog tela Saveta Evrope sa sedištem u Strazburu. Od 2008. godine član je Saveza vojvođanskih Mađara. Od 2011. godine član je Saveta vojvođanskih Mađara, a od 2013. godine član je predsedništva ove stranke.

 

Marijana Jovanović

Marijana Jovanović, predsednica Centra za promociju bezbednosti saobraćaja. Diplomirani inženjer saobraćaja. Tokom svoje karijere radila je na mnogim projektima koji se tiču saobraćaja, posebno na projektima bezbednosti saobraćaja. Koordinator obuka i akcija na temu pravilne upotrebe dečijih auto-sedišta, realizovanih u Novom Sadu, Pančevu, Zemunu. Ćupriji, Batočini. Velikom Gradištu i Zrenjaninu u partnerstvu sa lokalnim samoupravama i Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Koordinira mnoge projekte, neki od tih su "Pijan kola ne vozi", "Semaforizacija", "I mladi i bezbedni", "Naši đaci bezbedni pešaci". Autor publikacije "Pismo đaku pešaku" izdat u 3.500 primeraka.

 

Nenad Stanković

Nenad Stanković, rođen 1977. godine u Sremskoj Mitrovici, diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Drumski i gradski saobraćaj. Zaposlen u MUP Republike Srbije, Odeljenje saobraćajne policije. Višegodišnje iskustvo u radu u oblasti bezbednosti saobraćaja, akivan predavač u projektima Semaforizacija i Pijan kola ne vozi koji se realizuje pod pokroviteljstvom Grada Novog Sada, gde se učenici završnih razreda srednjih škola edukuju u vezi bezbednog učešća u saobraćaju i opasnostima kojima mogu biti izloženi u saobraćaju, kao i najčešćim greškama koje dovode do saobraćajnih nezgoda.

 

Predrag Đurđev

 Predrag Đurđev, dipl. maš. inž. Rođen u Beogradu 1976. godine. Diplomirao na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. U toku karijere, radio je kao inženjer projektant vezano za realizaciju projekta iz oblasti gasifikacije naselja i industrijskih objekata, pored ovoga takođe se bavio i projektima iz oblasti niskogradnje koji se odnose na implementaciju i širenje komunalne infrastrukturne mreže Sremskog regiona, kao i na projektima elektrifikacije naselja i mnogim drugim. Kao savetnik Predsednika opštine, zatim Voždovac i koordinator kancelarije za razvojne projekta opštine Zemun, bavio se kvalitetom rada opštinskih uprava. U okviru projekta pomenutih opština, radio je na stvaranju povoljnog investicionog okruženja, razvoju infrastrukture i uređenjem komunalnih i saobraćajnih potreba. Tokom 2014. godine sa pozicijama pomoćnika direktora JKP "Parking servis", dolazi na mesto Generalnog sekretara Auto-moto Saveza Srbije, gde radi na jačanju servisibilnosti na polju bezbednosti u saobraćaju, ali i razvoju međuregionalne saradnje, podizanje ekonomskih, turističkih i drugih kapaciteta koji prate investiciona ulaganja, a prepoznati su kroz pakete usluga i mogućnosti kojima raspolaže AMSS.

 

Marko Trifković, biciklistički aktivista

Rođen 1983. godine u Novom Sadu, pravničkog obrazovanja, jedan je od osnivača Novosadske biciklističke inicijative, pokretača novosadske Kritične mase i Biciklana festa. Od 2013. godine aktivno se bavi javnim zagovaranjem u oblasti biciklističkog saobraćaja na lokalnom i nacionalnom nivou, a naročito pitanjem uvođenja obaveze nošenja kaciga i svetloodbojnih prsluka i uopšte pitanjem bezbednosti biciklista. 2014. godine je učestvovao na obuci za javno zagovaranje koju je organizovala "Trag" fondacija, a iste godine učestvuje u izradi Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada kao član radne grupe u oblasti bezbednosti mladih. Jedan je od tri predstavnika iz Srbije pri Evropskoj biciklističkoj federaciji. Iako je bicikl koristio u sportu, rekreativnim vožnjama i poslu, najviše ga koristi za svakodnevne gradske vožnje.

 

Zoran Despotović

Zoran Despotović, master inženjer saobraćaja. Profesor u srednjoj saobraćajnoj školi "Pinki" u Novom Sadu. Projektant i izvođač radova na projektima soabraćajne signalizacije. Jedno vreme je bio asistent-demontrator na Fakultetu tehničkih nauka na predmetu "Integralni transport". Pored prosvetnog rada održava obuke na temu "Vršnjačke edukacije".

 

Aleksandar Šapić

Aleksandar Šapić, predsednik opštine Novi Beograd. Rođen 1978. godine u Beogradu. Diplomirao 2003. godine, magistrirao 2009. godine, a doktorirao 2012. godine u oblasti industrijskog menadžmenta. Od 1995. do 2008. godine nastupao za naš državni tim. Osvajač mnogobrojnih medalja i priznanja na najvećim svetskim sportskim manifestacijama (Olimpijskim igrama, svetskim prvenstvima, evropskim prvenstvima...). Više od decenije je važio za jednog od najboljih igrača sveta, a 2005. godine zvanično je proglašen za najbolješ svetskog vaterpolistu. Na funkciji pomoćnika gradonačelnika Beograda imenovan je 30. novembra 2009. godine. Radio na unapređenju životnog okruženja kroz aktivnu komunikaciju sa građanima i podršku njihovim inicijativama. Bavio se bezbednošću dece u gradu i koordinacijom Gradske uprave sa 17 beogradskih opština. Većinom glasova odbornika Skupštine opštine Novi Beograd izabran je za predsedika opštine Novi Beograd na sednici održanoj 27. juna 2012. godine.

 

Nenad Vukas

Nenad Vukas, rođen 1964 godine u Slunju – Republika Hrvatska. Završio srednju medicinsku školu ,,7 april” u Novom Sadu, a Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Zemunu. Od 1985 radio u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad, a od 2013 radi u Domu zdravlja ,,Novi Sad” na poslovima glavnog medicinskog tehničara. 2005. godine stekao zvanje instruktor trenera BLS-AED-a pri ERC-u Srbije, a od 2013. Godine instruktor predavač prve pomoći. Radi kao nastavnik praktične nastave prve pomoći u srednjoj saobraćajnoj školi ,,Pinki”. Učestvovao u organizaciji sanitetskog obezbeđenja velikog broja sportskih i muzičkih manifestacija (EXIT, koncert Madone na Ušću, Red Hot Chili Peppers u Inđiji …). Autor niza projekata i kurseva od kojih se po važnosti ističe implementacija AED aparata na teritoriji Grada Novog Sada. 2013. godine sa timom instruktora Doma zdravlja započeo obuku iz prve pomoći zaposlenih u prosveti, javnim preduzećima i kompanijama.