Vaš browser nije u mogućnosti da pokrene ovaj Flash script.

Zahtevi:
- JavaScript mora biti omogućen u vašem browseru
- Morate imati instaliranu Flash podršku

ljubavna izdanja

Edicija ljubavnih izdanja pokrenuta je 1997. godine kada je objavljen prvi broj časopisa "MOJA TAJNA". Uspeh ovog izdanja inicirao je pokretanje ostalih pa danas, pored "MOJE TAJNE", naša kuća izdaje i časopise: "ROMANSA", "MOJA LJUBAV", "MOJE SRCE", "MOJA SUDBINA" I "ISTINITE PRIČE", kao i ljubavne romane "JULIJA", "ESMERALDA", "DANIJELA" I "VENERA".

Prosečni tiraž ovih izdanja kreće se od 30.000 ("MOJA LJUBAV"), prekoo 35.000 primeraka ("MOJA TAJNA"), do 50.000 ("ISTINITE PRIČE"). Ljubavni romani štampaju se u tiražima od oko 20.000 primeraka. U drugoj polovini 2003. godine pokrenuta su i izdanja magazina "MOJA TAJNA" I "ROMANSA" na makedonskom jeziku za tržište Republike Makedonije.

Ljubavni magazini

Moja ljubavna tajna

Moja tajna Godina pokretanja: 1997.
Gl. i odgovorni urednik: Daniela Stamenković
Ciljna grupa: Žene od 18 - 70 godina starosti
Prosečan tiraž: 35.000
Broj strana: 68 str.
Izlazi: mesečno

Pretplata: godišnja - 300 dinara; polugodišnja 150 dinara
Cenovnik reklamnog prostora (PDF) »
Web izdanje magazina »

Časopis "MOJA TAJNA" je, pored "Sveta" i "Zone", najstarije izdanje naše izdavačke kuće i tiraž se kreće do 35.000 primeraka. Priče su, kao i u ostalim izdanjima, izuzetno zanimljive, popularno napisne i prijemčive kako za mušku tako i za žensku čitalačku publiku.

Moja sudbina

Moja sudbina Godina pokretanja: 1997.
Gl. i odgovorni urednik: Daniela Stamenković
Ciljna grupa: Žene od 18 - 70 godina starosti
Prosečan tiraž: 30.000
Broj strana: 68 str.
Izlazi: mesečno

Pretplata: godišnja - 300 dinara; polugodišnja 150 dinara
Cenovnik reklamnog prostora (PDF) »

Web izdanje magazina »

U časopisu "MOJA SUDBINA" zastupljene su najlepše životne priče koje čine najveći deo izdanja, a našim čiteteljkama nudimo i kratke edukativne tekstove iz problematike muško-ženskih odnosa, savete o ishrani, nezi tela, kose i lica, kao i testove i ukrštenice.

Ljubavni romani

Esmeralda

Esmeralda Godina pokretanja: 1997.
Gl. i odgovorni urednik: Daniela Stamenković
Ciljna grupa: Žene od 20 - 70 godina starosti
Prosečan tiraž: 10.000 - 15.000
Broj strana: 52 str.
Izlazi: mesečno

Pretplata: godišnja - 360 dinara; polugodišnja 180 dinara
Cenovnik reklamnog prostora (PDF) »

Web izdanje magazina »

Edicija ljubavnih romana obuhvata 4 izdanja: "JULIJU", "ESMERALDU" "VENERU" I "DANIJELU". Sva četiri izdanja zapravo su klasični ljubavni romani sa umerenom notom erotike. Njihova prodaja takođe pokriva celu bivšu Jugoslaviju.

Zaljubljena Venera

Venera Godina pokretanja: 1997.
Gl. i odgovorni urednik: Daniela Stamenković
Ciljna grupa: Žene od 20 - 70 godina starosti
Prosečan tiraž: 10.000 - 15.000
Broj strana: 52 str.
Izlazi: mesečno

Pretplata: godišnja - 360 dinara; polugodišnja 180 dinara
Cenovnik reklamnog prostora (PDF) »

Edicija ljubavnih romana obuhvata 4 izdanja: "JULIJU", "ESMERALDU" "VENERU" I "DANIJELU". Sva četiri izdanja zapravo su klasični ljubavni romani sa umerenom notom erotike. Njihova prodaja takođe pokriva celu bivšu Jugoslaviju.

Julija

Julija Godina pokretanja: 1997.
Gl. i odgovorni urednik: Daniela Stamenković
Ciljna grupa: Žene od 20 - 70 godina starosti
Prosečan tiraž: 10.000 - 15.000
Broj strana: 52 str.
Izlazi: mesečno

Pretplata: godišnja - 360 dinara; polugodišnja 180 dinara
Cenovnik reklamnog prostora (PDF) »

Edicija ljubavnih romana obuhvata 4 izdanja: "JULIJU", "ESMERALDU" "VENERU" I "DANIJELU". Sva četiri izdanja zapravo su klasični ljubavni romani sa umerenom notom erotike. Njihova prodaja takođe pokriva celu bivšu Jugoslaviju.