Biografije učesnika

 

Gospođa Regina De Dominicis (Ređina De Dominićis) je 23. avgusta 2018. godine preuzela dužnost direktorke UNICEF-a u Republici Srbiji. Do preuzimanja dužnosti u Srbiji, bila je direktorka UNICEF-a u Maroku, gde je radila na proširenju programa koji su usmereni na razvoj u ranom detinjstvu, adolescente i mlade. Tokom svog mandata, obezbedila je značajne resurse i intenzivirala saradnju na programima „Jug-Jug”, posebno u oblasti ranog razvoja dece. Pre Maroka, radila je u Turskoj na poziciji zamenice direktora gde je imala važnu ulogu i u razvoju strateškog partnerstva sa Evropskom unijom za region Evrope i centralne Azije. Gospođa De Dominicis je takođe radila u Evropskoj komisiji u Crnoj Gori gde je rukovodila programima u oblastima reformi ljudskih prava, vladavine prava, javne uprave i pravosuđa, kao i modernizacije obrazovnih sistema. Tokom ovog perioda, radila je i na Kosovu (pod Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija) u sektoru za vanredne situacije, u okviru programa Evropske agencije za rekonstrukciju za decentralizaciju socijalne zaštite. Gospođa De Dominicis ima radnog iskustva u odnosima s javnošću i društveno odgovornom poslovanju u privatnom sektoru u Kanadi. Nakon što je doktorirala na Fakultetu političkih nauka na Unverzitetu LUISS u Rimu, specijalizovala se za evropske studije na Evropskom koledžu u Evropi, gde je 1999. godine magistrirala. Gospođa Regina De Dominicis je u Srbiju došla sa mužem i ćerkom.

Tanja Skaza, director and co-owner of the company Plastika Skaza, Velenje, Slovenia, a carrier of experience, knowledge and motivator Tanja Skaza is a successful entrepreneur at family company which has over 40 years of tradition and over 300 employees. It belongs among 1000 most inspiring companies in EU. Tanja leads her team with an example and inspiration. She is committed to innovation, sustainability and design. She believes that successful companies are created by excellent teams and not top individuals. Although Skaza is a production company, cooperating also with largest global multinationals, Tanja`s orientation is focused on solving the challenges of end users and building an excellent, comprehensive user experience. Tanja has received a number of awards: a Young Manager, a European Manager, the Golden Gazelle Award, the Golden Thread for the best employer, the award for Female Managers-Friendly Company and many others.This year they got highly ranked awards Solutions 2019 and prestigious Red Dot award 2019 for Bokashi Organko 2, the innovative kitchen compost bin for bio-waste. Tanja is highly valued speaker and a very popular motivator for young people whom she helps to find their life mission.

Goran Petrović diplomirao je na fakultetu fizičke kulture 1998. godine, a magistrirao na istom fakultetu 2002. godine. Zaposlen u OŠ „Mladost“, Novi Beograd kao nastavnik fizičkog vaspitanja. 20 godina radi u prosveti, a radio je i u sportskim klubovima i školama sporta. Predsednik je Udruženja pedagoga fizičke kulture Beograda i član UO Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja i sporta. Autor je 7 programa stalnog stručnog usavršavanja za zaposlene u obrazovno-vaspitnom sistemu i više od 10 stručnih skupova (simpozijumi i konferencije). Angažovan je od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao spoljnji saradnik u više komisija za izradu nastavnog plana i programa za fizičko vaspitanje, razvijanje specifičnih programa obuke, davanje stručne ocene kvaliteta rukopisa dodatnog nastavnog sredstva i sl. Objavio je više od 10 stručnih i naučnih radova i Priručnik za fizičko vaspitanje od 1-4. razreda osnovne škole. Učestvovao je u više projekata kao autor i koordinator, a jedan od tih projekata je i „Pokrenimo našu decu“. Dobitnik je Svetosavske nagrade Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2015. godinu.

Aleksandar Kolić, Rukovodilac sektora logistike i planiranja u firmi SIGMA d.o.o. Kula (HLOROGEN) , nalazi se i na poziciji Marketing menadžera. Studirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici – Kvantitativna ekonomija, a bogato iskustvo u oblasti project managament-a, finansijskog managament-a, upravljanja ljudskim resursima, marketinga, upravljanja inovacijama stekao je u radu u firmi SIGMA d.o.o. Kula na projektima za automatsku dezinfekciju pijaće vode, radeći u različitim sektorima kompanije čija je to osnovna delatnost. Sa matičnom firmom SIGMA d.o.o. Kula bio je angažovan na projektima EU i Ministarstva finansija Republike Srbije -Upravljanje inovacijama u malim i srednjim preduzećima; Upravljanje hemikalijama CPL/GHS u praksi – Privredna komora Srbije i FIDIC ugovori u Srbiji – Privredna komora Srbije.

Jelena Milašinović je šest godina na poziciji PR menadžera Beogradske filharmonije. Osmišljavanjem i sprovođenjem komunikacijskih projekata, doprinela je da Beogradska filharmonija postane najdinamičnija insitucija kulture koja ima svoju poziciju i na međunarodnoj sceni. U najveće uspehe se ubraja kampanja za Prvu američku turneju Beogradske filharmonije u istoriji orkestra 2014 godine, kao i komunikacija koncerata na otvorenom 2017. i 2018. godine koji su okupili 25 000, a kasnije 40 000 ljudi. Za koncert na otvorenom, primila je nagradu PRiznanje 2018 u kategoriji PR komunikacija u integrisanim kampanjama koje dodeljuje Društvo Srbije za odnose s javnošću DSOJ. Takođe je nagrađena na narednom konkursu DSOJ, za Filharmonijske koncerte za bebe koji su proglašeni najboljom kampanjom u dve kategorije, za Brend PR i Komunikaciju Društveno odgovornog projekata U skorije uspehe se ubraja Filharmonija magazin, čiji je urednik i autor, a koji kao mesečni dodatak obaveštava o svim zanimljivostima iz filharmonijskog života. Autor je koncepta, komunikator i realizator Late Night Classic događaja - serije filharmonijskih afterpartija na beogradskoj klupskoj sceni, sa ciljem da se klasična muzika iznese iz uobičajenih okvira. Magistar je menadžementa u kluturi i kulturne politike na Balkanu, na Univerzitetu Umetnosti u Beogradu, a diplomirala je klavir na Fakultetu muzičke umetnosti.

Goran Čabradi je rođen 1968. godine u Novom Sadu. Diplomirao na građevinskom fakultetu. Magistar zaštite životne sredine koji se ceo profesionalni vek bavi problemima upravljanja komunalnim otpadom. Jedan od vodećih eksperata u ovoj oblasti. Predsednik Nacionalne asocijacije čistoća Srbije. 2015. godine zajedno sa brojnim saradnicima i razočaranim odborima drugih zelenih partija, odlučio se na formiranje nove autentične Zelene stranke koja će iskreno promovisati zelene vrednosti u društvu. Politika ga zanima samo kao način menjanja društva nabolje i smatra da zelene politike imaju svoje mesto i u Srbiji, a da naše društvo zaslužuje mnogo više i da se za to vredi boriti. Veruje da Srbija treba da bude savremena, sistemski uređena, ekonomski, informatički, duhovno i kulturno bogata zemlja svih njenih građana, uvažavajući i poštujući kulturološke, verske, zavičajne i sve ostale razlike. Veruje da Zelena stranka može da doprinese da Srbija to i postane. Od 2016. godine narodni poslanik Narodne skupštine Republike Srbije, kao samostalni poslanik.

Maja Krunić-Lazić
Rođena sam u Beogradu 1961, diplomirala na Arhitektonskom fakuletu u Beogradu. Od 1990. sam zaposlena u saveznim i republičkim organima nadležnim za poslove zaštite životne sredine, a od 2004. sam u Agenciji za zaštitu životne sredine na poslovima praćenja ekonomskih instrumenata i privrednih aktivnosti od značaja za zaštitu životne sredine, kao i kružne ekonomije i resursne efikasnosti. Učestvovala sam u izradi izveštaja o stanju životne sredine, uspostavljanju sistema indikatora, u izradi i sprovodjenju projekata, strategija i zakona, kao i radu različitih nacionalnih radnih grupa. U okviru saradnje sa Evropskom Agencijom za životnu sredinu (EEA) sam nacionalna kontakt osoba za kružnu ekonomiju i resursnu efikasnost, za energetiku i turizam. U okviru saradnje sa UN, zamenik sam kontakt osobe za održivu proizvodnju i potrošnju. U oblasti kružne ekonomije, aktivnosti su vezane prvenstveno na saradnju sa EEA, gde je najznačajniji rezultat učešće Srbije u izradama EEA izveštaja o resursnoj efikasnosti i izradama nacionalnih izveštaja Srbije. Na nacionalnom nivou, rad je usmeren na širenje znanja i prenošenje iskustava drugih država, kroz učešće na skupovima, tribinama, kao i objavljivanjem informacija na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.

Prof. dr Tatjana Dragičević Radičević je vanredni profesor i prodekan za međunarodnu saradnju Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF) u Beogradu, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu (1994), magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Subotici (2000), a doktorirala na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu (2005) sa temom: „Uticaj savremenih metoda poslovnog odlučivanja na efikasnost i efektivnost preduzeća u uslovima globalizacije“. Po završetku osnovnih studija, paralelno je nastavila da se bavi naučnim i stručnim radom. Radno iskustvo u privredi sticala je u preduzećima: „Metro-MD“ Subotica, a.d. „Podrum Palić“ Palić , kao i na Otvorenom univerzitetu Subotica, na poslovima koordinatora projekata za razvoj malih i srednjih preduzeća sa značajnim učešćem na domaćim i međunarodnim konferencijama u oblasti razvoja MSP, održivog razvoja, evropskih integracija, pogranične i prekogranične saradnje. Njena naučna interesovanja su iz oblasti: ekonomije, međunarodne ekonomije i međunarodnih finansija, održivog razvoja i preduzetništva, sa posebnim naglaskom u poslednjih deset godina na istraživanje iz oblasti novih modela ekonomije, među kojima posebno mesto i ulogu ima cirkularna ekonomija. Naučni doprinos istraživanja u navedenim oblastima, sprovedenih u saradnji sa doc. dr Milicom Nestorović, prepoznat je i od strane svetski renomiranog izdavača Routledge iz Londona, pa je u februaru 2019. godine zajednički rad na temu „Brain economy“ našao se, kao jedini iz Srbije, u sedam izabranih radova monografije „Digital Value Migration in Media ICT and Cultral Industries: From Business and Economic Models/Strategies to Networked Ecosystems“, koju je objavio ovaj izdavač. Autor je udžbenika „Međunarodno poslovanje“ (izdanja 2007. i 2017), koautor „Praktikuma iz ekonomike poslovanja“ (izdanja 2003,2004. i 2007) i koautor je „Priručnika za pripremanje završnog ispita na specijalističkim studijama za poresko savetovanje“ (2008). Učestvovala je u izradi više elaborata za osnivanje slobodnih zona. Autor i koautor je više od 60 naučnih i stručnih radova iz navedenih oblasti na domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama, časopisima i projektima. Recenzent je više knjiga, naučne monografije, kao i velikog broja naučnih radova. Član je uredničkog odbora naučnog časopisa „Preduzetništvo“ i član programskog, organizacionog i uređivačkog odbora na više međunarodnih naučnih skupova. Sudski ekspert je za ekonomsku i finansijsku oblast Ministarstva pravde Republike Srbije. Govori engleski i mađarski jezik. U slobodno vreme bavi se pisanjem poezije i proze. Živi na Paliću, udata je i majka jedne ćerke.

 

Dušan Stojaković rođen je u Beogradu, 1978. godine. Fakultetsku diplomu stiče na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (2001. - FTV producent; na prijemnom ispitu je rangiran kao drugi najbolje rangirani kandidat od svih koji su prošli selekciju, a diplomira prvi na klasi). Odmah nakon diplomskih, upisuje magistarske studije u Rektoratu Univerziteta umetnosti – Teorija umetnosti i medija. Nakon toga i doktorske studije u okviru iste katedre. Paralelno sa magistarskim studijama u Rektoratu, upisuje i magistarske studije ekonomije na FEFA. Od 2003. do 2005. godine obavlja funkciju saradnika Centra za profesionalni razvoj i konsalting, u okviru Rektorata, kao stipendista Ministarstva nauke. Takođe, u navedenom periodu bio je i PR Univerziteta umetnosti, što je iskoristio da, kroz intenzivnu medijsku promociju, podeli vrednosti koje Rektorat promoviše, kao i program učenja na daljinu (distance learning), te koncept kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u oblasti medija. Svoju poslovnu praksu unapređuje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao konsultant nekoliko vodećih kompanija, u oblastima telekomunikacija i farmacije. Od 2006. godine, zaposlen je u Hemofarmu, gde trenutno obavlja funkciju menadžera za korporativni marketing i održivi razvoj, a odgovoran je i za osmišljavanje, planiranje i realizaciju svih najvažnijih korporativnih događaja. Od 2012. godine bavi se održivim razvojem i izveštavanjem o održivom razvoju Hemofarma, koji je u međuvremenu postao jedan od regionalnih lidera u ovoj oblasti. Osim strateškog pristupa ovoj temi, Dušan se i privatno trudi da vrednosti održivog razvoja utka u sve aspekte svog života i da bude jedan od ambasadora ideja koje mogu doprineti ispunjavanju ciljeva održivog razvoja UN. Akademske 2010/11. ponovo pokreće svoj naučni rad u okviru doktorskih naučnih studija menadžmenta kulture i medija na FDU. Uspešno brani doktorsku tezu marta 2014. stičući najviše naučno zvanje. Član je Upravnog odbora Društva Srbije za odnose s javnošću i član UO KEC MNRO, udruženja koje se bavi zaštitom prava osoba sa smetnjama u razvoju.

Milana Petrović, PR menadžer kompanije Knjaz Miloš. Bavi se društveno odgovornim poslovanjem, na korporativnom nivou, a i pod okriljem brendova ove kompanije. U programu „Pokrenimo našu decu“, kojim brend negazirane mineralne vode Aqua Viva uvodi dodatnu svakodnevnu fizičku aktivnost u osnovne škole u Srbiji, sarađuje sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i drugim ključnim partnerima u obezbeđenju održivosti, primenjivosti i rezultata. Pre dolaska u Knjaz Miloš, u sektoru za korporativne komunikacije Delta Holdinga učestvovala je u humanitarnim i projektima društvene odgovornosti, pripremi CSR izveštaja i promociji održivog poslovanja. Diplomu master menadžera u oblasti marketinga i odnosa sa javnošću stekla je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Osnovne studije novinarstva završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Dragan Srećković je direktor javnih politika i razvoja Trag fondacije od decembra 2018 godine, a pre toga je u Tragu bio na poziciji programskog direktora. Iako je u Trag fondaciji tek nešto duže od 2 godine, prethodno je radio na pozicijama koje su mu omogućile da se dobro upozna sa vrednostima, radom i uspesima Traga. Najveći deo njegove profesionalne karijere u vezi je sa razvojem civilnog društva, primarno u dve oblasti – boljem razumevanju, praćenju i proceni rezultata organizacija i jačanju njihovih kapaciteta, kao i podršci organizacijama da, zajedno sa širim frontom građana i građanki, utiču na pozitivne promene u njihovim lokalnim zajednicama. Kao i Trag fondacija, veruje u građanski aktivizam i da su udruženi građani i građanke ti koji treba da odlučuju o tome šta su ključni pravci razvoja njihovih zajednica i na koji način treba da se razvijaju. Pre Trag fondacije, radio je na nekoliko programa podrške civilnom društvu Američke agencije za međunarodni razvoj u Srbiji, a stekao je iskustvo i na različitim razvojnim projektima u B&H, Gruziji, Moldaviji i Ukrajini. Volontirao je u više lokalnih organizacija civilnog društva koje se bave različitim temama – upravljanjem otpadom, podrškom LGBT+ zajednici, informisanjem na lokalu, i drugim.

Vanja Kovačev je freelance PR, Communications i event management expert. U komunikacijama je već 18 godina i ima bogato i raznovrsno iskustvo kako u biznis sektoru, radivši izmeđuostalog kao PR menadžer u UŠĆE šoping centru od 2009-2011, tako i u radu u ambasadama Švedske i Norveške i saradnji sa ambasadama Kanade, Nemačke, Grčke, Turske, Slovenije, Izraela, Belgije, Indije itd. brojnim stranim i domaćim privrednim komorama, vladinim i nevladinim organizacijama i mnogim expat udruženjima. Pored poslova iz domena PR&Communications, organizuje manifestacije koje promovišu kulturu, privrednu saradnju i turizam stranih zemalja u Srbiji. Rođena je 10.01. 1974. u Sarajevu u kome je završila osnovu i srednju školu. Završila je Filološki fakultet u Beogradu. Govori četiri strana jezika, voli horsko pevanje, jedrenje i planinarenje, društvenu odgovornost i humanitarni rad kao i nove profesionalne izazove.

Siniša Mitović je analitičar životne sredine, strastan prirodnjak i posvećen je očuvanju prirodnog kapitala Srbije i Balkana. Najveći doprinos u karijeri dao je napretku valjevskog kraja, renesansi Valjeva krajem 80-ih, gradeći Modernu galeriju, Istrazivačku stanicu Petnica i okupljanje naprednih ljudi za eknomski rast. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i master je životne sredine sa pripremom doktorata iz oblasti životne sredine. Najveći uspeh je postigao u zaštiti retkih vrsta ptica Srbije, ukljucujuci beloglavog supa u kanjonu Trešnjice kod Ljubovije. 25 godina volontira u vođenju Centra za prirodne resurse „NATURA“, nacionalne organizacije za zaštitu prirodnih vrednosti Srbije. U vremenu 90ih je politicki aktivan u Srbiji i građanskoj oktobarskoj revoluciji 2000. godine. Od 2001 godine poslanik Narodne skupštine Srbije i zamenik predsednika poslaničke grupe Demokratske opzicije Srbije, (DOSa). U parlamentu je tri godine predsedavao Odborom za životnu sredinu, proaktivno praveći regulatorni okvir za javnu politiku životne sredine. Od 2005 godine savetuje više ministara i vojvođanskog premijera u poslovima životne sredine. Sada aktivno radi u Privrednoj komori Srbije na poslovima zelenog rasta srpske industrije, ekoloških evropskih integracija i upotrebi najboljih tehnologija za Srbiju u upravljanju otpadom i otpadnim vodama. Jedan je od vodećih promotera doktrine cirkularne ekonomije, kao novog alata konkurentne privrede , energetski efikasne inkluzivne i odgovorne prema lokalnoj zajednici. Autor je više studija za međunarodne organizacije (ILO, UNOPS) na poslovima inkluzije Roma u poslovni sektor. Član je Upravnog odbora Globalnog dogovora Ujedinjenih Nacija u Srbiji i predsedavajući grupe za promociju Milenijumskih ciljeva održivog razvoja, koji su usvojeni u Njujorku u septembru 2015 godine.Aktivno radi na uključivanju malih i srednjih preduzeća u promociji održivog razvoja lokalnih zajednica, očuvanja vrednosti lokalnih resursa i novog kvaliteta života u stvaranju lokalnih radnih mesta. Jedan od osnivača Fondacije MISIJA-odgovornih za budućnost, think tank organizacije koja traga za odgovorima čime će se Srbija i regija suočiti u budućnosti. Sada je i predavač na Fakultetu za primenjenu ekologiju „FUTURA“. Oženjen, dvoje dece.

Gordana Perović,dipl.ing tehnologije,svoj radni vek započinje u Institutu „Kirilo savić“a kasnije u privatnoj firmi „Hemco“ gde,kao mlad inženjer, započinje svoj projektantski profesionalni rad i kao pionir u oblasti upravljanja komunalnim otpadom prva u Srbiji započinje sa projektovanjem, a kasnije i izvodjenjem,tj izgradnjom sanitarnih deponija,od kojih su i danas u funkciji i eksploataciji – Vranje,Leskovac,Pirot,Užice i izradom i implementacijom Projekata sanacije postojećih nesanitarnih deponija – Batajnica,Novi Sad,Čačak.Kraljevo,Priboj i dr. 2001 god kao jedan od vodećih stručnjaka u ovoj oblasti, svoj profesionalni vek nastavlja kao direktor Agencije za recikljažu u vladi Republike Srbije.I tada opet započinje sa pionirskim koracima u uvodjenju sistema reciklaže u Srbiji, u smislu postupanja sa sekundarnim sirovinama tj ambalažnim otpadom, posebnim tokovima otpada pa i bavljnja kontrolisanog postupanja sa opasnim otpadom. To je i početak ozbiljnijeg bavljenja kontrolisanim sistemom reciklaže i otvaranja preduzeća za postupanje sa ,PET ambalažom,alumijumskim limenkama,papirom,električnim i elektronskim otpadom,starim akumulatorima,gumama,starim automobilima,opasnim otpadom-rabljenim uljima, PCB ijem pre svega kao zaostavštine nakon bombardovanja trafo stanica sa ovim opasnim uljem, idr. U to vreme osmišljava i sprovodi mnoge edukativne,medijske i promotivne aktivnosti.Objavljuje dve knjige i tri igrano-animirana filma iz ove oblasti i aktivan je član mnogih organizacija,udruženja i drugih institucija.Objavila je preko 180 naučnih radova u zemlji i preko 50 u inostranstvu. Nažalost, 2009 god odlukom Vlade RS, ukida se Agencija za reciklažu RS, a Gordana svoj radni vek nastavlja kao savetnik ministra, za infrastrukturne objekte u oblasti upravljanja otpadom i izradi zakonskih i podzakonskih akata u oblasti upravljanja otpadom,a samo da napomenemo Zakon o upravljanju otpadom i Uredbu o odlaganju otpada na deponije. Svoj zvanični radni vek završava u Ministarstvu žaštite životne sredine 17.oktobra 2018 god na mestu Šefa odseka za razvoj sistema upravljanja otpadom i saradnju sa Jedinicama Lokalne Samouprave. Na našu sreću , kao aktivna penzionerka nastavlja da prenosi svoje ogromno iskustvo, znanje i praktično rešavanje problema a kroz osnivanja svoje agencije GP’s EKO, za ekološki konsalting.

Radmila Šerović, rođena je 22. marta 1965. godine u Trsteniku gde je zvršila osnovno i srednje obrazovanje. 1984. god. upisuje Tenološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu i diplomira na neorganskom odseku, smer Tehološka kontrola materijala, sa stečenim zvanjem dipl. inžinjer tehnologije. U oblasti „Upravljanja otpadom“ počinje da radi od 2007. godine, kao samostalni savetnik i šef Odseka za upravljanje medicinskim, biološkim i ostalim vrstama otpada, u Odeljenju za upravljanje otpadomu pri Sektoru upravljanja zagađivačima, Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine. Na funkciju Načelnika Odeljenja za upravljanje otpadom, postavljena je 2013. godine i istu funkciju obavlja do danas u Sektoru za upravljanje otpadom i otpadnim vodama. Tokom 2014. godine bila je član tima Pregovaračke grupe 27 za životnu sredinu za pristipanje Republike Srbije Evropskoj Uniji, kao Šef izvestilačke grupe za SEKTOR OTPADA. Od oktobra 2013. godine upisana na doktorskim studijama na Fakultetu za primenjenu ekologiju “Futura” u Beogradu, pri Univerzitetu “Singidunum”, Beograd. Trenutno je na završnoj godini navedenih studija.


Tijana Koprivica, Chief Business Sustainability Officer, Delta Holding, Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Bavi se definisanjem strategije društvene odgovornosti kompanije i izradom izveštaja o održivom razvoju. Na njenu inicijativu 2010. godine uvedeno je godišnje izveštavanje o nefinansijskom poslovanju kompanije prema međunarodno priznatoj metodologiji Global Reporting Initiative, a izveštaj za 2014. godinu urađen je prema najnovijoj GRI G4 metodologiji. U 2014. godini uvodi i opsežno ispitivanje stejkholdera o tome koliko je društveno odgovorno poslovanje Delta Holdinga u skladu sa njihovim očekivanjima. Cilj ovih ispitivanja je unapređenje poslovnih procesa, odnosa sa stejkholderima i smanjenje rizika poslovanja. Zadužena je i za uključivanje zaposlenih u društveno odgovorne aktivnosti koje za cilj imaju pomoć društvenoj zajednici (volonterske akcije ekološkog i humanitarnog karaktera, Skill based volontiranje i Pro bono aktivnosti). Učestvovala je na brojnim stručnim seminarima i konferencijama na temu održivog razvoja u zemlji i inostranstvu. Prethodne funkcije u kompaniji bile su Menadžer za društvenu odgovornost (2011 – 2015), Pomoćnik direktora za Interne i eksterne komunikacije (2008 - 2011), Saradnik u finansijama (2006 – 2008).

Milica Babić zadužena za održivo poslovanje i korporativno odgovorne projekte od nedavno je deo tima Vojvođanske Banke OTP Grupe. Svoje bogato iskustvo iz oblasti društvene odgovornosti sticala je radeći u najuticajnijim domaćim i internacionalnim kompanijama u pomenutoj oblasti. U Vojvoiđanskoj banci bavi se definisanjem strategije za društevno odgovorno poslovanje, kao i punom realizacijom svih pojedinačnih incijativa i projekata. Zadužena je za godišnje izveštavanje u skladu sa smernicama Globalne inicijative za izveštavanje. Takođe, odgovorna je za realizaciju i primenu globalnih CSR standarda OTP grupe čiji je Vojvođanska banka deo. Inicira i realizuje volonterske projekte sa zaposlenima i prati poštovanje i primenu kompanijskih etičkih kodeksa prema zaposlenima, kao i svim klijentima i partnerima Banke. Zadužena je za komunikaciju sa državnim institucijama, organizacijama civilnog društva i svim drugim akterima društva koji iniciraju socijalno i ekološki odgovorne projekte. Svoje bogato iskustvo sticala je u sarađujući i sa međunarodnim organizacijama CSR Europe, FEBA, ali i angažujući se u radnim grupama organizacije Global Compact UN Srbija. Značajno je doprinela uključivanju vodećih medijskih kuća u realizaciju i promociju velikih i strateških socijalno odgovornih kampanja.

Milica Begenišić, menadžerka Telenor fondacije Svoju karijeru u oblasti telekomunikacija započela je 2001. godine. Bogato iskustvo stekla je radeći u različitim sektorima kompanije, od korisničkog servisa preko marketinga do korporativnih komunikacija, kao i kroz saradnju sa velikim brojem eksternih saradnika i vladinih institucija. Tokom godina, kroz organizaciju korporativnih događaja, aktivno je učestvovala u iniciranju i implementaciji društveno odgovornih projekata kompanije Telenor i Telenor fondacije.

Maja Kremić na mesto nacionalne direktorke Fondacije Novak Đoković zvanično je došla početkom septembra 2018. godine, ali je u aktivnosti Fondacije uključena od njenog osnivanja. Za humanitarni rad opredelila se još na fakultetu, odlukom da pohađa studije psihologije na univerzitetu pri Ujedinjenim nacijama, gde je imala priliku da učestvuje u mnogobrojnim angažovanim akcijama posvećenim deci. Svoje opredeljenje i strast prenela je i na rad u Fondaciji, prvobitno kao rukovodilac odeljenja za donatorske programe, a potom i kao vođa tima u Srbiji. Kako profesionalno, tako i lično, deli misiju Fondacije Novak Đoković da svako dete ima jednake šanse da ispuni svoj puni potencijal u životu. Kako bi to bilo dostižno, zajedno sa svojim timom svakog dana trudi se da doprinese obezbeđivanju većih ulaganja u rano obrazovanje dece, koje je ključno za njihov pravilan razvoj.

Sanja Panješković, GSK (GlaxoSmithKline) Sa preko 10 godina radnog iskustva u oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću, u internacionalnom korporativnom okruženju, novinarstvu i civilnom sektoru, Sanja Panjesković vodi korporativne komunikacije u kompaniji GSK za Srbiju i Crnu Goru. Zadužena je za razvoj i sprovođenje integrativne koporativne strategije snažno fokusirane na dobrobit koju kompanija donosi lokalnoj zajednici, uz istovremeno podsticanje stvaranja stimulativnog okruženja za održivi razvoj poslovanja. U okviru GSK-a, upravljala je kampanjama na nacionalnom nivou značajnim za unapređenje javnog zdravlja, uspostavljajući dugoročna partnerstva sa državnim, civilnim i korporativnim sektorom, kao i diplomatskim predstavništvima. Pokrenula je i vodila je programe usmerene na podršku lokalnoj zajednici, koji su nagrađeni brojnim priznanjima u oblasti društvene odgovornosti, kao što su Nacionalna nagrada za društvenu odgovornost Privredne komore Srbije, Evropska Red Ribbon nagrada, Virtus, Zlatna nagrada UEPS-a za najbolji humanitarni projekat, nagrade CSR foruma za najbolje volonterske projekte, za inovativni pristup u pro bono podršci civilnom sektoru, za korporativnu odgovornost i druge. Pored nacionalnih programa, vodila je korporativnu komunikaciju za devet tržišta na nivou regiona jugoistočne Evrope, sa fokusom na značajne organizacione promene i globalne poslovne transakcije. Uz prethodno iskustvo u novinarstvu u okviru jedne od najuticajnijih medijskih kuća u Srbiji „Ringier Axel Springer“, zatim u međunarodnim i lokalnim nevladinim organizacijama i kroz angažovanje u poslovnim asocijacijama i komorama, Sanja beleži značajna postignnuća kada je u pitanju doprinos biznisa društvu. Uz formalno obrazovanje na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pohađala je Cambridge International Business studije, usavršavala se u okviru London School of Public Relations, uz brojne programe edukacije, mentorstva, i studijske boravke u zemlji i inostranstvu.

Vesna Savić Đukić je šef odseka za saradnju sa privatnim sektorom u UNICEF-u Srbija. Na ovoj poziciji radi od 2006. godine i odgovorna je za sprovođenje fundraising strategije za Srbiju, promociju društveno odgovornog poslovanja sa fokusom na decu i saradnju sa Ambasadorima UNICEF-a za Srbiju. Tokom rada na ovoj funkciji, Vesna rukovodi aktivnostima mobilizacije privatnog sektora za podršku programima koje UNICEF sprovodi u Srbiji, razvijanju korporativnih partnerstava koja doprinose unapređenju položaja dece u Srbiji. Pokrenula je saradnju sa poslovnim udruženjima i medijima u cilju promocije društveno odgovornog poslovanja sa fokusom na decu i organizovala više specijalnih događaja koji su imali vliku medijsku pažnju. Pre toga, Vesna je radila u UNICEF-u kao šef operativne službe i bila zadužena za administraciju, finansije, HR, nabavku i logoistiku. Tokom karijere, Vesna je radila u hotelu Hyatt Regency Beograd, Sava Centru, Foreign Language Publications u Australiji. Diplomirala je na Beogradskom univerzitetu, engleski jezik i književnost i pohađala specijalističke studije iz oblasti marketing i PR na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Tokom karijere stekla je diplomu iz različitih specijalistički kurseva, uključujući i Dynamic Leadership Programme, Harvard Business Publishing u saradnji sa UNICEF-om. Završila je III beogradsku gimnaziju.

Miloš Janković je menadžer komunikacija Fondacije Catalyst Balkans, koja pruža podatke i tehnologiju za opšte dobro neprofitnim organizacijama, CSR odeljenjima i medijima. Miloš pomaže neprofitnim organizacijama u izradi strategija crowdfunding i online fundraising kampanja, kao i u upotrebi digitalnih alata za izgradnju zajednice. Takođe je zadužen za razvoj Donacije.rs – domaćije crowdfunding platforme, preko koje je za 14 meseci prikupljeno 140 hiljada evra za projekte od opšteg dobra, kao i Neprofitne.rs – platforme za ocenu transparentnosti rada neprofitnih organizacija, koja će biti lansirana ovog leta.

Mihail Mateski, Generalni Direktor/CEO i Partner u kompanijama GREENTECH u Srbiji i Makedoniji. Kompanije se bave sakupljanjem , reciklažom i preradom otpadne plastike, deo su GREEN GRUPE, najvećeg reciklera PET ambalaže u Istočnoj i Centralnoj Evropi. U Srbiji kompanija posluje od 2005g. i zaposljava 130 radnika, sa fabrikom u Mladenovu-Bačka Palanka, i sakupljačkim centrima u Beogradu i Novom Sadu. Polja ekspertize: upravljanje ambalažnim otpadom, prerada otpadne plastike, razvoj biznisa, prodaja, medjunarodna trgovina, proizvodni memnadžment i liderstvo. Radno iskustvo od 23 godine: 16 godina na poziciji Generalni Direktor/CEO, 2 godine u biznis konsultanstvu i 5 godina u menadžmentu prodaje. Suosnivač i predsednik Upravnog Odbora Srpske Asocijacije Reciklera Ambalažnog Otpada, suosnivač Makedonske Asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom -MASWA, član Kanadsko-Srpske Biznis Asocijacije CANSEE, član radne grupe za reciklažu i smanjenje otpada u okviru Svetske Asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom-ISWA. Magistar tehničkih nauka iz oblasti mašinstva sa Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju. Završio Advanced Mangement Program na prestižnoj Kellogg School of Management, u okviru Northwastern Univerziteta u Čikagu.