Humanitarni fudbalski turnir „Diplomats 4 Children”

Ambasada Republike Poljske u Beogradu i Ambasada Republike Slovačke u Beogradu pozivaju Vas na Humanitarni fudbalski turnir „Diplomats 4 Children” koji će se održati 15. septembra 2018. godine na sportskom objektu Ada Ciganlija u Beogradu.

Na turniru timovi sastavljeni od ambasadora, diplomata i predstavnika ambasada u Srbiji i drugih institucija takmičiće se za komemorativni pehar i medalje.

Svečano otvaranje Turnira: 15. septembar (subota) u 10.00 sati na igralištima za mali fudbal na Adi Ciganlji u Beogradu.

Turnir će otvoriri Ambasador Republike Slovačke u Srbiji NJ.E. Dagmar Repčekova i Ambasador Republike Poljske u Srbiji NJ.E. Tomaš Njegođiš.

Cilj Humanitarnog fudbalskog turnira „Diplomats 4 Children” je prikupljanje sredstava za organizaciju „Prihvatilište za decu“ iz Beograda, koja se bavi pružanjem pomoći deci u Srbiji. Tokom turnira predviđena je aukcija predmeta koje su donirali poznati sportisti iz Srbije i drugih zemalja učesnika i osvajači medalja na Olimpijskim igrama.
Ideja i glavna tema ovog jedinstvenog sportskog događaja je pomoć najugroženjim i promocija zdravog i aktivnog stila života. Međunarodni karakter akcije naglašava i činjenica da se istog dana u Poljskoj obeležava Nacionalni dan sporta, posvećen svakom ko započinje avanturu sa sportom. Ovo će biti jedinstvena prilika da vidite Ambasadore i diplomate bez kravata, u šortsevima, kako u duhu sportske saradnje i konkurencije predstavljaju svoje fudbalske veštine. A sve to u prijatnoj i porodičnoj atmosferi.

Učestvuju timovi Ambasada: Češke Republike, Finske, Francuske, Grčke, Hrvatske, Italije, Kanade, Nemačke, Poljske, Rusije, SAD, Slovačke, Ukrajine, Velike Britanije i institucija: EU delegacije u Srbiji, Ministerstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva sporta i omladine Republike Srbije.

Humanitarni turnir su podržali:
Misija OEBS-a u Srbiji; Olimpijski komitet Srbije; Fudbalski Savez Srbije; Fondacja Novaka Đokovića; FK Partizan; Olimpijski komitet Poljske; Fudbalski Savez Poljske; Fondacja Marćina Gortata MG13 Partneri Turnira: JP Ada Ciganlija; Sportska oprema 4F; Saruna Wellness & Fitness center.

Pozivamo Vas da dođete, podržite „fudbalere”, navijate za timove i da licitirate jedinstvene predmete tokom humanitarne aukcije.

______

Charity Fudbal Tournament "Diplomats 4 Children"

The Embassy of the Republic of Poland to Belgrade and The Embassy of the Republic of Slovakia to Belgrade invite you to the Charity Football Tournament „Diplomats 4 children” which be held on September 15th 2018 at Ada Ciganlija’s fields in Belgrade.

The Tournament teams, including the ambassadors, diplomats and representatives of embassies in Serbia and other institutions, will compete for the commemorative trophy and medals.

The opening ceremony: September 15th (Saturday) at 10.00 a.m. at the small football fields at Ada Ciganlija in Belgrade.

The main goal of the Charity Football Tournament "Diplomats 4 Children" is to raise funds for the organization „Prihvatilište za decu” (“Shelter for children”) from Belgrade, which is helping children in Serbia. During the tournament an auction will be held of items donated by famous and great athletes and the Olympics medalists from Serbia and other participating countries.

This will be a unique opportunity to see Ambassadors and Diplomats without a tie, in shorts, as they represent their football skills in the spirit of sporting co-operation and competition. All in a pleasant and family atmosphere. The idea and the main theme of this unique sports event is the help to the most vulnerable and the promotion of a healthy and active lifestyle. The international character of the campaign also highlights the fact that on the same day in Poland celebrates National Sports Day, which is dedicated to anyone who begins an adventure with the sport.

Participants: Embassy of the Czech Republic, Embassy of Finland, Embassy of France, Embassy of Greece, Embassy of Croatia, Embassy of Italy, Embassy of Canada, Embassy of Germany, Embassy of Poland, Embassy of Russia, US Embassy, Embassy of Slovakia, Embassy of Ukraine, Embassy of Great Britain, EU Delegation in Serbia, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia and Ministry of Youth and Sports of the Republic of Serbia The tournament will be opened by the H.E. Ambassador of the Republic of Slovakia to Serbia Mrs. Dagmar Repčekova and the H.E. Ambassador of the Republic of Poland to Serbia Mr. Tomasz Niegodzisz.

The Charity Football Tournament "Diplomats 4 Children" is supported by:
OSCE Mission in Serbia; Olympic Committee of Serbia; Football Association of Serbia; Novak Djokovic Foundation; FC Partizan; Olympic Committee of Poland; Football Association of Poland; Fondacja Marcina Gortata MG13. Partners of the tournament: JP Ada Ciganlija; Sports Equipment 4F; Saruna Wellness & Fitness Center.

We invite you to come, support “footballers”, cheer for teams and bid the unique items
during a charity auction.