Vaš browser nije u mogućnosti da pokrene ovaj Flash script.

Zahtevi:
- JavaScript mora biti omogućen u vašem browseru
- Morate imati instaliranu Flash podršku

ABOUT us

Board of directors

Robert Čoban »
President

Temerinska 102
Novi Sad
tel/fax:
+381 21 489 71 00
robert.coban@color.rs
 

Company's Management

Momir Zoroja
Director of Color Print
Mileve Simić 27
Novi Sad
tel/fax:
+381 21 6417 334
momir.zoroja@color.rs
Bojan Vulin
"Color Press Magazini"
Mileve Simić 27

Novi Sad
tel/fax:
+381 11 38 10 810
bojan.vulin@color.rs
   
Ognjen Vujović
"Color Press Stars"
Vlajkovićeva 6
Beograd
tel/fax:
+381 11 303 60 68
ognjen.vujovic@color.rs
Aleksandra Zagrađanin
"Color Press Gossip"
Vlajkovićeva 6
Beograd
tel/fax:
+381 11 38 10 810
aleksandra.zagradjanin@color.rs