Vaš browser nije u mogućnosti da pokrene ovaj Flash script.

Zahtevi:
- JavaScript mora biti omogućen u vašem browseru
- Morate imati instaliranu Flash podršku

 

Color Press Grupa sedište

Color Press Grupa
Adresa: Temerinska 102, 21000 NOVI SAD
GPS: +45° 16' 18.78", +19° 50' 30.06"
Telefon/FAX: +381(021) 489 71 00
Mail: office@color.rs


klik za veću mapu

Advertising
Adresa: Temerinska 102, 21000 NOVI SAD
Telefon/FAX: +381(021) 489 71 00

Color Media International

Director - Color Media International
Milan Šobot
Adresa: Temerinska 102, Novi Sad
Office: +381 21 489 71 00
Fax: +381 21 4897 160
mb: 08745587 pib:102400503
Mail: milan.sobot@color.rs

Glossy Media

Director Ognjen Vujović
Adresa: Nušićeva 15, Beograd
    mb: 08810478 pib: 103300766
    Mail: ognjen.vujovic@color.rs
office +381 11 38 10 810
fax    +381 11 38 10 888

Color Press Group

Director Bojan Vulin
Adresa: Temerinska 102, Novi Sad
Office: +381 21 489 71 00
Fax: +381 21 489 71 00
mb: 20035757 pib: 103866335
Mail: bojan.vulin@color.rs

 

Color Media Communcations

Director Robert Čoban
Address: Temerinska 102, Novi Sad
Office: +381 21 489 71 00
Fax: +381 21 4897 160

 

Color Press Metropolis

Director Saša Mihajlović
Address: Palmotićeva 16a
Office: 011 3348 186
Fax: 011 3348 186
Mb: 21238210 Pib: 109762015
Mail: sasa.mihajlovic@color.rs

Color Print

Director Momir Zoroja
Adresa: Mileve Simić, 21000 Novi Sad
Tel: +381 21 6417 334
Fax: +381 21 6417 333
mb: 08698988 pib: 100276585
Mail: momir.zoroja@color.rs

Mediatop International / Hrvatska

www.mediatop.hr
Direktor: Domagoj Glogović - domagoj.glogovic@mediatop.hr
Adresa: Ogrizoviceva 28A, 10000 Zagreb
T 99+385 (1) 377 8964
F 99+385 (1) 6404450
M 99+385 (91) 508 5139

Monte Color / Crna Gora

Direktor: Milivoje Ćalić - milivoje.calic@montecolor.me
Adresa: Novaka Miloševa 16, Podgorica
Tel./fax: +382 28 231 969

NID "SVIJET PRINT" D.O.O. Sarajevo / BiH

Adresa: Vrazova br. 1, 71 000 Sarajevo
Telefoni: +387 33 467 824; fax: +387 33 768 985
E-mail: svijet.print@bih.net.baAdresa: Kralja Petra I Karađorđevića br.115
78 000, Banjaluka
Tel: +387 51 347 312
Fax: +387 51 347 202

Direktor: Aida Bravo (aida.bravo@color.co.ba

Advertising direktor: Suzana Šačić (suzana.sacic@color.co.ba)

Tel: +387 33 714 466
Fax: +387 33 714 465

Advertising direktor: Rasim Dizdarević (rasim.dizdarevic@color.co.ba)

Tel: +387 51 347 310
Fax: +387 51 347 202 

Kolor Media / Makedonija

www.colormedia.com.mk
Direktor: Duško Mićić - dulentie@yahoo.com
Adresa: Debarca 3, 10000 Skoplje
Tel./fax: (02) 3116-567

Color Media d.o.o. / Slovenija

Direktor: Uroš Janković - uros.jankovic@colormedia.si
Adresa: Pod hribom 55, SI-1000 Ljubljana
T +386 (0)1 292 76 40 | T +386 (0)1 292 76 44 (direct) | M+386 (0)40 460 272
F +386(0)1 292 76 41

 Pravilnici o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

 

Ugovori

NACRT UGOVORA O PRIPAJANJU DOO