PROGRAM

Datum: Utorak, 30.10.2018.

Vreme: 10.00 sati

Mesto:
Hotel Crowne Plaza
Vladimira Popovića 10, sala Baltic

Tema:
Bez kvalitetnih sirovina nema kvalitetnih proizvoda

 

Šta kontrola kvaliteta sirovina i praćenje porekla sirovina znači za proizvođače, i šta znači to iz vidika potrošača i kako se odražava na njih, pitanja su koja interesuju i kompanije i javnost uopšte. Upravo zbog važnosti kategorizacije značaja kontrole sirovina, nastala je inicijativa da se u javnosti pokrene tema o uticaju kvaliteta ulaznog materijala na sam kvalitet proizvoda, kao jednog o od važnih elementa kvaliteta proizvoda i hrane uopšte.

Odatle je potekla ideja o okruglom stolu na kom će donosioci odluka, proizvođači, međunarodna udruženja, a i sami potrošači istaći važnost ovog pitanja i procesa u celokupnoj proizvodnji hrane, ali i istaći primere dobre prakse.

Okrugli sto je prilika da se još jednom naglasi da postoje proizvođači koji od samog početka proizvodnje brinu o kvalitetu proizvoda „od njive do trpeze“, te je jedno od pitanja za diskusiju koji način je to uticalo na poslovanje i poslovne rezultata.

Panel sa ovakvom temom istaći će primere najbolje prakse i predstaviće proizvođače koji u skladu sa svojom liderskom pozicijom postavljaju trendove na tržištu uz napore da kvalitet proizvoda održe na najvišem nivou, što direktno utiče na jačanje poverenja i prepoznatljivosti kod potrošača. Posebno je značajno to što pravi sagovornici u diskusiji mogu da utiču na jačanje svesti o potrebi uspostavljanja stabilnog poslovanog okruženja u oblasti hrane i poljoprivrede, i da pre svega svojim primerom poslovanja utiču na pozitivno mišljenje javnosti o kompaniji i kvalitetu njenih proizvoda.

Na okruglom stolu će govoriti:

• Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Andrej Bele, generalni direktor Strateškog poslovnog područja kafa Atlantic Grupe

Miloš Marković, direktor marketinga kompanije Don Don

Predrag Nenin, menadžer za kvalitet i životnu sredinu, Dijamant.

Miodrag Jelić, generalni direktor Lesaffre-a za Srbiju, Rumuniju, Moldaviju i Bugarsku

U ime potrošača:

Vera Vida, predsednica Centra potrošača Srbije (CEPS)

Moderator: Milan Ćulibrk, urednik magazina NIN
Glavne diskusione teme:

• Koliko kvaitet sirovina utiče na poslovne rezultate

• Kontrola kvaliteta sirovina kao obaveza i odgovornost kompanija i način za izdvajanje od konkurencije

• Uticaj sledljivosti na zadovoljstvo potrošača

• Koliko je priča o kvalitetu sirovina šansa za kompanije da kroz internu organizaciju jačaju reputaciju, poverenje i brend