FHM - Najveci muski magazin!

Top zdravlje
 

REDAKCIJA

izdavač

naziv kompanije
NID COLOR MEDIA INTERNATIONAL
adresa
Radnička 30a, Novi Sad
telefon
+ 381 21 489 71 00
 
direktor
Milan Šobot
direktor razvoja
Miroslav Vajda, miroslav.vajda@color.co.yu
direktor marketinga kompanije
Siniša Đoković, sinisa.djokovic@color.co.yu

Redakcija

Glavna i odgovorna urednica
Miljana Zorić
miljana.zoric@color.co.yu
Pomoćnik urednika
Nataša Veletić (natasa.veletic@color.co.yu)
Saradnici
Lidija Samardžijević, Marko Opačić
urednik fotografije
Mladen Sekulić, mladen.sekulic@color.co.yu
 

Produkcioni tim

Direktor produkcije:
Bojan Vulin, boja.vulin@color.co.yu
Art direktor
Radovan Zorica , radovan.zorica@color.co.yu
Glavni redaktor
Angleina Čakširan, angelina.caksiran@color.co.yu
Šef grafičke pripreme
Srđan Plavšić, srdjan.plavsic@color.co.yu
 

Grafička priprema

Prelom
Gordana Lukač , gordana.lukac@color.co.yu
Obrada fotografija
Igor Pejović, igor.pejovic@color.co.yu
 
 

Marketing

Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 30a, 21000 Nvoi Sad
Tel-Fax: 021-446-011, 446-012, 446-013
Beograd
Bulevar Arsenija Čarnojevića 19, Beograd
Tel-Fax: 011-2137-772, 2133-808, 2138-243
Snežana Topolić, snezana.topilic@color.co.yu
Štampa
Color Print
 
 
 
 

Distribucija i pretplata

DISTRI COLOR DOO
Mileve Simić br. 27 , 21000 Nvoi Sad
Tel: 021-6789-025, 6417-335, 6417-334
Fax: 021-6789-024
Email: distri@eunet.yu, distripretplata@eunet.yu
Polugodišnja 150 dinara, godišnja 300 dinara
 

TOP zdravlje jun 2008

Top Zdravlje

traŽIMO SARADNIKE

Ukoliko želite da postanete novinar-saradnik magazina Top zdravlje, pošaljite svoj CV na e-mail adresu topzdravlje@color.co.yu
Uslov za saradnju je da posedujete stručno znanje iz medicinske struke (minimum Srednja medicinska škola)

Reklame