Biografije učesnika

Maja Gojković je rođena 22. maja 1963. godine u Novom Sadu. Pohađala je osnovnu školu „Branko Radičević“ i gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1987, a pravosudni ispit je položila 1989. godine. Karijeru je započela u porodičnoj advokatskoj kancelariji, koju je osnovao njen otac Mita Gojković. Ima bogato parlamentarno iskustvo u svim sazivima državnog parlamenta od 1992. godine. Bila je i poslanik u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine od 1996. do 2000. godine. Obavljala je funkciju ministra bez portfelja Vlade Republike Srbije od 1998-1999. godine i bila je potpredsednica Vlade Savezne Republike Jugoslavije od 1999-2000. godine. Na lokalnim izborima u septembru 2004. godine izabrana je za gradonačelnicu Novog Sada, i tako postala prva žena gradonačelnik u istoriji grada. Od maja 2012. godine Maja Gojković je bila narodni poslanik u Narodnoj skupštini, članica Odbora za spoljne poslove i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Od 23. aprila 2014. godine, većinom glasova narodnih poslanika, izabrana je za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije u X sazivu. Takođe, Maja Gojković je predsednik Odbora za prava deteta i šef stalnih delegacija u Interparlamentarnoj uniji i Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Članica je Predsedništva Srpske napredne stranke.

Dubravka Nègre je od avgusta 2016. Direktor Regionalnog Predstavništva Evropske Investicione Banke (EIB) za Zapadni Balkan, sa sedištem u Beogradu. EIB, Banka Evropske Unije je jedan od najvećih kreditora zemalja Zapadnog Balkana sa 9 milijardi evra obavezanih sredstava, od ceka 5 milijardi evra u Srbiji, kao i najveća multilateralna finansijska institucija na svetu. Pre dolaska u Beograd, Dubravka je bila zadužena za projekte Evropske investicione banke u oblasti javno privatnog partnerstva, kao i projektno finansiranje u Irskoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji i zemljama Beneluksa. Uspešno je finansirala projekte iz oblasti obnovljivih izvora energije, transporta, kao i zdravstva u Holandiji, Velikoj Britaniji i Irskoj, između ostalih. Ugovorila je prvi projekat javno privatnog partnerstva u Hrvatskoj, za koji je dobila nagrade Project Finance Deal za 2013. godinu i EMEA Finance Magazine European Deal 2013 u Londonu. U periodu od 2004. do 2012. godine Dubravka je vodila operacije Evropske investicione banke u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Pokrenula je i ugovorila brojne projekte u oblasti obrazovanja, energetike, zdravstva, istraživanja i razvoja, telekomunikacija i saobraćaja. Objavila je nekoliko naučnih radova na temu javno privatnih partnerstva u saradnji sa Beogradskim Univerzitetom, i gost je predavac na University College London. Pre karijere u EIB-u, radila je kao TV producent za svetsku televizijsku kuću CNN International, pokrivajući konflikte, uključujući i rat u Avganistanu. Dobila je nagradu Nacionalne Akademije za televiziju, umetnost i nauku SAD. Diplomirala je bankarstvo i finansije na Ekonomskom Fakultetu u Beogradu, a magistrirala finansije i menadžment na SDA Bocconi Univerzitetu u Milanu i Anderson školi mandžmenta u Los Anđelesu. Govori engleski, francuski, italijanski i srpski jezik. Udata je i ima dvoje dece.

Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Rođen je u Beogradu 1970. godine. Master je ekonomskih nauka u oblasti Međunarodno bankarstvo i finansije. Završava doktorske studije i u fazi je prijave doktorske disertacije iz oblasti ekonomskih nauka, sa usmerenjem na finansijsku kontrolu, upravljanje, izveštavanje i reviziju, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad. Završio je Školu nacionalne odbrane – Visoke studije bezbednosti i odbrane. Profesionalno iskustvo sticao je na rukovodećim pozicijama u oblasti finansijskog i izvršnog menadžmenta u renomiranim domaćim i međunarodnim kompanijama (Comtrade, Kabel-X i druge). Usko je usmeren na međunarodne finansije i bankarstvo, finansijsku kontrolu i upravljanje, finansijsko izveštavanje i reviziju. Objavio je više radova u vodećim domaćim i stranim naučnim i stručnim časopisima iz ekonomije i finansija. Predsednik je Političkog saveta za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i nacionalni direktor za naoružanja. Stekao je više uglednih profesionalnih sertifikata. Dobitnik je, između ostalih, i nagrade „Mihailo Petrović-Alas“ iz oblasti matematike. Član je udruženja Mensa Srbija. Obavljao je dužnost državnog sekretara Ministarstva odbrane do marta 2016. godine, kada je izabran za ministra odbrane. Tu funkciju obavljao je do avgusta 2016. godine. Na mestu ministra odbrane bio je i u mandatu od avgusta 2016. do juna 2017. godine. Govori engleski i ruski jezik. Oženjen je, otac je sina i ćerke.

Aksel Ditman (Axel Dittmann) rođen 23.03.1966. godine u Bonu, oženjen, troje dece 1985. – 1991. Studije makroekonomije 1992. – 1994. Akademija Ministarstva spoljnih poslova, priprema za atašea 1994. – 1995. Stalna misija Nemačke pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku 1996. – 1998. Konsultant u kompaniji Mekenzi (McKinsey) u Berlinu 1998. Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke, sektor za politička pitanja 1998. – 1999. Ambasada Savezne Republike Nemačke u Beogradu, kancelarija u Prištini 1999. – 2000. Član misije UNMIKa, Kosovo 2001. – 2001. Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke, zamenik načelnika odeljenja za pitanja Ujedinjenih nacija 2001. – 2001. Član pregovaračkog tima Specijalnog izaslanika Leotarda, Skoplje 2001. – 2004. Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke, član pregovaračka tima za ustav Evropske Unije 2004. – 2006. Ambasada Savezne Republike Nemačke u Vašingtonu 2006. – 2007. Član pregovaračkog tima Kancelarije Ujedinjenih nacija za budućnost Kosova (UNOSEK), Beč 2007. – 2011. Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke, zamenik načelnika odeljenja u sektoru za evropska pitanja 2011. – 2015. Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke, načelnik odeljenja za načelna pitanja Evropske unije u sektoru za Evropu od jula 2015. Ambasador Savezne Republike Nemačke u Srbiji

Attila Pinter
Personal data: • Place of birth and date: September 25, 1969, Budapest, Hungary • Married (Szilvia), two children (András 12/12/2000, Réka 19/04/2009) Profession: • Since 15 October 2014 Ambassador Designate to Republic of Serbia • 1 August 2013-31 August 2014 Director of the Western Balkans Department • 16 August 2008-31 July 2013 deputy head of mission, Embassy of Hungary, Skopje • 1 August 2007-15 August 2008, Coordinator for the Western Balkans, CFSP Department • 1 September 2003-July 31 2007, 1st secretary, Embassy of the Republic of Hungary, Belgrade • 1 September 2001-31 August 2003, Analyst, Department for Policy Planning • 7 January 2001-31 August 2001, Consul, General Consulate of the Republic of Hungary, Istanbul • 1 January 1999-6 January 2001, Desk officer (Turkey, Greece, Cyprus), Bilateral Department • 5 January 1998-31 December 1998, Analyst, Department for Policy Planning • Since 5 January 1998 MFA Hungary Education • 9 June, 2005 Promotion of PhD thesis on the subject: Turkish-Greek relations and the Balkans at the threshold of the XXI. Century • 1998-2001 PhD program • 1993-1997 Faculty of Turkish, ELTE University • 1991-1996, Faculty of History, ELTE University • 1989-91, Faculty of History and Russian Language, ELTE Institute • 1984-1988, Berzsenyi Dániel High School, Budapest Language: • Serbian • English • Turkish

Laza Kekić je regionalni direktor za Evropu, i direktor prognostičkog servisa u Economoist Intelligence Unit-u (EIU) u Londonu. Predvodi regionalni tim analitičara EIU, zadužen za praćenje svih evropskih zemalja u privrednoj, političkoj i poslovnoj sferi. Takođe rukovodi prognostičkim servisom unutar EIU, koji podrazumeva glavni tradicionalni zadatak EIU, a to je da sačini izveštaje o pojedinim državama, kao i da da prognoze za svaku od njih (prognoze i analize za 82 države, što je od velike koristi direktnim investitorima). Posebna oblast stručnosti i sfere njegovog interesovanja su: odnosi unutar Evrope, Rusija, Balkan i druge ekonomije u tranziciji, direktne strane investicije, ekonomske prognoze; ekonomije koje rastu, politički razvoj. Na ove teme, napisao je niz izveštaja za Economist Intelligence Unit i druge servise. Takođe, Laza se često pojavljuje kao govornik na konferencijama i seminarima u organizaciji Economista, ali i drugim. Obrazovanje je stekao na London School of Economisc (bačelor naučnih oblasti, i master naučnih oblasti – ekonomija), a u Economist Intelligence Unit-u je od 1993. godine.Jana Mihajlova (Yana Mikhailova) Jana Mihajlova imenovana je za Regionalnu direktorku kompanije Nestlé Adriatic koja posluje u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori, u maju 2015. godine. Pored rukovodeće pozicije u okviru kompanije Nestlé Adriatic, gospođa Mihajlova je i Predsednica dva značajna poslovna udruženja u Srbiji, Saveta stranih investitora (Foreign Investors Council - FIC) i Švajcarsko-Srpske trgovinske komore. Jana Mihajlova se pridružila kompaniji Nestlé 1996. godine, kao Regionalna direktorka prodaje u kompaniji Nestlé Rusija i u protekle dve decenije imala je priliku da vodi i doprinosi razvoju različitih biznisa. Od 2000. godine bila je zadužena za Sektor marketinga konditorskih proizvoda u kompaniji Nestlé u Rusiji. Nakon toga, unapređena je na poziciju Regionalne direktorke Nestlé Purina Petcare u Rusiji, Ukrajni i CIS regionu, gde je upravljala razvojem poslovne kategorije hrane za kućne ljubimce u istočnoj Evropi. U periodu od 2012. do 2015. godine, gospođa Mihajlova je izabrana za poziciju Regionalne direktorke kompanije Nestlé u Ukrajni i Moldaviji, gde je doprinela značajnom razvoju kompanije u ovoj regiji, ostvarujući konstantni rast. Od 2015. godine, gospođa Mihajlova se pridružuje kompaniji Nestlé Adriatic na poziciji Regionalne direktorke. Nestlé Adriatic ostvaruje konstantni rast u tržišnom udelu kroz unapređenje efikasnosti poslovanja, ali i kroz stalne inovacije u okviru svog širokog proizvodnog asortimana koje su zasnovane na strategiji ishrane, zdravlja i zdravog načina života. Jana Mihajlova diplomirala je na katedri za biologiju na Tomsk State univerzitetu, dok je na Novosibirsk State univerzitetu stekla diplomu na Odeljenju za psihologiju. Rođena je u Sibiru, u Rusiji, udata je i majka je dvoje dece, ćerke i sina.

dr Sarita Vujković direktorka je Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Završila je Istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirala je u okviru interdisciplinarnog postiplomskog studija Teorije umetnosti i medija, na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, 2008. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2011. godine. Zvanje muzejskog savjetnika stekla je u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske gdje je bila kustoskinja i selektorka brojnih projekata koji se tiču polјa savremene umjetničke prakse, medija i roda. Bila јe komesar i kustos Paviljona Bosne i Hercegovine na 55. Venecijanskom bijenalu 2013. i komesak Paviljona Bosne i Hercegovine na 57. Venecijanskom bijenalu 2017. godine. Objavila je veći broj stručnih i naučnih tekstova iz oblasti muzeologije, teorije roda i savremene umjetnosti. Autorka je knjiga: U građanskom ogledalu: Privatni i javni identiteti žena bosanskohercegovačke građanske kulture 1878 – 1941, MSURS, 2009. Microstories: Konteksti savremene ženske umjetničke prakse nakon dvijehilјadite (koautor sa Bojanom Pejić), MSURS, 2012. Bila je pretsjednica Nacionalnog komiteta ICOM BiH u periodu 2010 – 2016, potpredsjednica je Regionalne alianse ICOM SEE i docentkinja na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci.

Nada Novosel je od 1998. godine zaposlena je u Poreskoj upravi Republike Srbije, tadašnjoj RUJP (Republičkoj upravi javnih prihoda) – odeljenje Finansijske policije, prošavši postepeno sve poslove iz delokruga i nadležnosti Poreske uprave. 2015. – pomoćnik direktora – Glavni inspektor Poreske policije u Poreskoj Upravi u Ministarstvu Finansija – Rukovodi radom Sektora; planira, organizuje, objedinjava i usmerava rad Sektora; nalaže preduzimanje aktivnosti na otkrivanju poreskih krivičnih dela kao i drugih aktivnosti iz delokruga poreske policije, raspoređuje poslove na uže unutrašnje jedinice; obezbeđuje zakonito, pravilno i blagovremeno izvršavanje poslova iz delokruga Sektora; pruža potrebnu stručnu pomoć zaposlenima u Sektoru;sprovodi na nivou Sektora osnovna strateška opredeljenja i usaglašava ih sa strategijom Poreske uprave; predlaže direktoru Poreske uprave pokretanje inicijative za donošenje ili izmenu propisa u oblasti poreskog kriminaliteta. Učesnik brojnih seminara i konferencija na nacionalnom i međunarodnom nivou i dobitnik sertifikata iz tema na otkrivanju poreskih krivičnih dela.

Zoran Kasalović završio je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, kao i specijalističke poslediplomske studije za poreznika na Pravnom fakultetu u Beogradu, a stekao je i stručno zvanje ovlašćeni revizor i računovođa. Radno iskustvo sticao je u Republičkoj upravi javnih prihoda kao poreski savetnik – kontrolor i inspektor kancelarijske kontrole. Od 2004 do 2008. godine obavljao funkciju predsednika Opštine Žitište, a narednih šest godina bio poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije i član Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Tokom ‎2016. i 2017. godine obavljao je funkciju zamenika pokrajinskog sekretara za finsnsije. Na funkciju državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave postavljen u julu 2017. godine. Govori ruski jezik.

Amalija Pavić has over 15 years of experience in advising the government on economic policy issues, especially regarding improving regulatory business environment and harmonization of the economic regulations with international standards and rules. Since 2007, she works at the American Chamber of Commerce, currently as Deputy Executive Director, and is responsible for all AmCham policy initiatives. Amalija coordinates the work of AmCham’s Grey Economy Combating Committee, which was instrumental in coordinating AmCham’s input for the reform of the Law on Inspections Oversights and participation in the inspections working groups focused on diminishing illicit trade. She also has vast experience as a trade policy consultant on USAID and EU projects providing technical assistance to the Serbia’s and Montenegrin state administration. Apart from formulating proposals for regulatory reform in line with the EU and WTO rules, she participated directly in the bilateral WTO negotiations on services on behalf of Serbia, and later also Montenegro. Amalija holds M. Phil. in Political Science , and M.A. in Economics from Central European University in Budapest and B.A. in Economics from Belgrade University.

Dr Tijana Palkovljević Bugarski je istoričar umetnosti sa dugogodišnjim iskustvom u muzejskoj delatnosti. Diplomirala i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Katedri za istoriju umetnosti. Doktorske studije završila je takođe na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odseku za muzeologiju kod prof. dr Nenada Radića. Na istraživačkom polju bavi se proučavanjem nacionalne umetnosti 20. veka, zaštite i promocije kulturnog nasleđai muzeologije. Od 2001. zaposlena je u Galeriji Matice srpske, a od 2010. godine je na mestu upravnika. Angažovana je na kreiranju programske i izdavačke delatnosti Galerije. Realizovala je brojne izložbe i objavila nekoliko knjiga, kataloga i tekstova u stručnim časopisima. Učestvovala je u radu stručnih skupova i radionica u zemlji i inostranstvu vezanih za oblast muzejskog menadžmenta, marketinga, edukativnih programa. Član je Odeljenja za likovnu umetnost Matice srpske, Upravnog odbora Matice srpske i nacionalnih komiteta ICOM-a (International Committee of Museum) i AICA (International Association of Art Critics). Aktivno učestvuje u radu ICTOP-a (International committee for the training of personel). Predsednik je Upravnog odbora Fondacije Novi Sad - Evropska prestonica kulture 2021.

Aja Jung je rođena u Beogradu, direktorka je Beogradskog festivala igre i Nacionalne fondacije za umetničku igru. Majka dve ćerke.

 

Ana Brnabić, Predsednik Vlade Republike Srbije Rođena je 1975. godine u Beogradu. Poseduje master diplomu (MBA) sa Univerziteta Hal iz Velike Britanije i više od deset godina rada sa međunarodnim organizacijama, stranim investitorima, lokalnim samoupravama i javnim sektorom u Srbiji. U avgustu 2016. godine izabrana je za ministra državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije, i tu funkciju obavljala je do izbora za predsednika Vlade. Predsednik je Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije Vlade Srbije, kao i Republičkog saveta za nacionalne manjine i potpredsednik Republičkog saveta za reformu javne uprave. Kao ministar državne uprave i lokalne samouprave radila je na bržem sistemskom uvođenju elektronske uprave u Srbiji u cilju efikasnijeg rada državne uprave i lokalne samouprave, direktnom podizanju kvaliteta života građana Srbije, izgradnji modernije i transparentnije uprave i borbi protiv korupcije. Dva najznačajnija projekta koje je realizovala u ovom segmentu tokom svog mandata jesu projekat e-Beba („Bebo, dobrodošla na svet“) i e-ZUP (puna implementacija Zakona o opštem upravnom postupku). Kao predsednik Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije Vlade Srbije, u svakodnevnim konsultacijama sa IT industrijom iz Srbije, start-ap i inovacionim kompanijama, razvila je Akcioni plan i krenula u njegovu brzu primenu. U okviru borbe protiv sive ekonomije, bila je zadužena za realizaciju nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“ u kojoj je učestvovalo više od 40 odsto građana Srbije i koja je rezultirala značajno povećanom svešću o značaju borbe protiv sive ekonomije. Član je grupe „Novi lideri za Evropu“ u okviru Svetskog ekonomskog foruma. Pre izbora u Vladu Srbije, bila je direktorka kompanije Kontinental Vind Srbija (Continental Wind Serbia - CWS) gde je radila na realizaciji investicije vredne 300 miliona evra u vetropark u opštini Kovin. Učestvovala je u osnivanju i bila prvi izvršni direktor, kao i član Upravnog odbora neprofitne fondacije Peksim. Bila je angažovana u različitim američkim konsultantskim firmama koje su u Srbiji realizovale projekte finansirane od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Bila je zamenik direktora Projekta za razvoj konkurentnosti Srbije, ekspert na Programu reforme lokalne samouprave u Srbiji i viši koordinator Programa za ekonomski razvoj opština. Aktivno je učestvovala u osnivanju Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) 2006. godine. Postaje član, a potom i predsednik Upravnog odbora NALED-a. Dobitnik je brojnih priznanja za razvojne projekte na kojima je radila, promociju društveno-odgovornog poslovanja i tolerancije.

Igor Mirović je rođen je 1968. godine u Kruševcu. Osnovnu školu „Miloš Crnjanski“, Srednju medicinsku školu „7. april“ i Ekonomski fakultet završio je u Novom Sadu. Diplomirao je 1995. godine, na smeru „Međunarodni ekonomski odnosi“. Član je Predsedništva Srpske napredne stranke, od osnivanja 2008. godine. Bio je potpredsednik Srpske napredne stranke u periodu 2012 – 2016. godine. Skupština Grada Novog Sada - potpredsednik Skupštine Grada Novog Sada 1992-1994. godine - glavni stručnjak za finansije Grada Novog Sada 2004. godine - odbornik Skupštine Grada Novog Sada 2012. godine Skupština AP Vojvodine - potpredsednik Skupštine AP Vojvodine 2008 – 2012. godine - pokrajinski poslanik 1996 – 2000. godine - pokrajinski poslanik 2004-2008. godine - pokrajinski poslanik 2012-2013. godine Narodna skupština Republike Srbije - narodni poslanik 1992 -1996; 1996 -1998; 2003 -2007. godine Savezna skupština - poslanik u Saveznoj skupštini SR Jugoslavije 2000 – 2003. godine Vlada Republike Srbije - zamenik ministra finansija 1998 -2000. godine - ministar za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu 2013 -2014. godine - vršilac dužnosti ministra privrede 2014. godine Privreda - predsednik uprave Fabrike cementa „Novi Popovac“ u Paraćinu 1998 – 2001. godine - direktor JP „Zavod za izgradnju Grada Novog Sada“ 2004 -2008. godine Sport - predsednik odbojkaškog kluba „Vojvodina“ 2004 – 2008. godine - član Upravnog odbora Džudo saveza Vojvodine 2002 -2006. godine Objavio je dve knjige poezije: "Nebo nad Vizantijom" (1994) i "Kremen plamen" (2003). Oženjen je i ima dva sina.

Miloš Vučević, Gradonačelnik Novog Sada rođen je 1974. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu je pohađao u Novom Sadu, završio je Gimnaziju „Jan Kolar“ u Bačkom Petrovcu, i 1999. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Od 1999. godine bavio se advokaturom u porodičnoj advokatskoj kancelariji u Novom Sadu. Član je Srpske napredne stranke od osnivanja 2008. godine. Jedan je od osnivača Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Dva puta je biran za predsednika Gradskog odbora Novi Sad, u aprilu 2011. godine i u aprilu 2015. godine. Na Skupštini stranke 28. maja 2016. godine, izabran je za potpredsednika Srpske napredne stranke. U dva mandata biran je za Gradonačelnika Novog Sada: od 2012. do 2016. godine, i drugi put na Skupštini grada Novog Sada, 1. jula 2016. godine. Bio je član Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) od 2015. do 2016. godine. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za društveno - politički rad. Priznanje „Kapetan Miša Anastasijević“, za lidera gradske uprave i promociju evropskih vrednosti života – 2014. godine. Priznanje „Bela golubica“, „Tesla Global foruma“ – 2016. godine. Nosilac je Ordena Svetog vladike Maksima Eparhije sremske, za izuzetan doprinos u razvoju duhovnog i crkvenog života, kao i gramate priznanja i zahvalnosti Eparhije bačke. Oženjen je, i ima dva sina.

Gordan Bakota veleposlanik - diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1991. Nakon stažiranja u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, zapošljava se u Ministarstvu vanjskih poslova i ostaje kao karijerni diplomat. Prije dolaska na Republiku Srbiju obavljao je dužnost veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Austriji, kao i u Republici Turskoj i u Kazahstanu , Azerbajdžanu,Turkmnenistanu, Uzbekistanu i Afganistanu. Tijekom karijere obavljao je dužnosti državnog tajnika, pomoćnika ministra i političkog direktora u MVEP, kao i niz dužnosti u Švicarskoj Konfederaciji, Republici Srbiji i SAD. Obrazovao se na studiju Georgetown University, Washington. Govori engleski i njemački jezik. Oženjen i ima dvoje djece.Zoran Petrović Experienced banker with a long-standing track record at senior executive positions. Strongly committed to creating shareholder value and enhancing the Bank’s financial performance and growth in line with the vision, mission and strategy of the Bank. Extensive professional knowledge and expertise in international business, backed with strong managerial and leadership skills and proven outstanding business results. Mr. Petrović started career at the Economics Institute in Belgrade. In 1992 he joined Jugobanka, one of major banks in former Yugoslavia, where he spent four years in Corporate and five years in Treasury Division, having gained comprehensive knowledge and experience in the banking industry. He joined Raiffeisen Bank in July 2001 as Head of Treasury and Investment Banking Division. In 2005 he was appointed Member of the Managing Board. From 2007 to 2013 he held the position of Deputy Chairman of the Managing Board. In August 2013 Mr. Petrović was appointed Chairman of the Managing Board and in January 2016 he assumed CFO function. In his Board area, Mr. Petrović is responsible for Treasury and Investment Banking, Finance, Legal, Human Resources, PR and Leasing business. Mr. Petrović is also Chairman of the Board of Governors of the American Chamber of Commerce and Member of the Board of Directors of the Association of Serbian Banks. He is a founder of money market curve in RSD - Belibor&Beonia and one of key contributors to the development of Forex market in Serbia. Mr. Petrović graduated from the Faculty of Economics, University of Belgrade. He completed executive management program at the International Institute for Management Development (IMD), Lausanne.

Erich Cossutta was born in Trieste in 1975. He is the owner of a group that operates in the sector of marine transport, logistics and port terminals. He has an active role in the Board of Confindustria Est Europa as deputy vice-president with responsibility for Associative Development. In May 2016 he was elected President ad interim of the Association of Italian Entrepreneurs in Montenegro - ASSIMONT. Mr. Cossutta was Vice President of the Transport section of Confindustria Friuli Venezia Giulia, with responsibility for intermodality. Cossutta was also national Coordinator in European Confederation of Young Entrepreneurs, Brussels, under the chairmanship of Guidi.

Marija Kambić je dogogodišnji ekonomski novinar. Više od 10 godina uređuje vodeći regionalni privredni portal eKapija. Svojim intervjuima i temama promoviše dobru poslovnu praksu, kvalitetne menadžere, uspešne privrednike i zanimljive biznis ideje, motiviše privrednike da lakše prevaziđu sve izazove u poslovanju Svakodnevnim zalaganjem tokom ovih godina posvećena je istraživačkom novinarstvu i obradi privrednih i društvenih tema. Tokom godina, posebno se specijalizovala za teme iz oblasti logistike i saobaraćaja. Uređivala je tri specijalna izdanja iz ove oblasti Trasnport I logistika – ključ efikasnog poslovanja (2017.), Transport i logistika – efikasna podrška biznisu (2016.) i Logistika pokreće vaš biznis (2015.). Dobitnica je sprecijalnog priznanja Udruženja privrednih novinara "Gordan Ranitović" za 2014. godinu za istraživačko novinarstvo. Završila je Fakultet političkih nauka u Beogradu. Po zanimanju je diplomirani politikolog za novinarstvu i komunikologiju.

Dr Miloš Vujnović zaposlen je u JUBMES banci a.d. Beograd na mestu predsednika Izvršnog odbora. Nakon završetka diplomskih i magistarskih studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, doktorsku tezu pod nazivom „Validacija modela kreditnog rizika“ odbranio je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Akademsko obrazovanje upotpunjuje prolaskom kroz proces sertifikacije i sticanjem sertifikata profesionalnog menadžera rizika, izdatog od strane „Professional Risk Managers International Association“. Profesionalnu afirmaciju otpočinje 2003. godine u JUBMES banci uz pretežno angažovanje na poslovima upravljanja rizicima. Na mestu predsednika Izvršnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd nalazi se od januara 2016. godine. Autor je knjige VaR analiza kreditnog portfolija banaka, objavljenih naučnih i stručnih radova, gostujući predavač na brojnim fakultetima u zemlji i izlagač na profesionalnim seminarima i konferencijama

Nikola Zečević je iskusni profesionalac u oblasti digitalizacije poslovanja, poslednje tri godine zaposlen u najvećoj maloprodajnoj kompaniji u zemlji Delez Srbiji. Nikola ima značajno iskustvo u oblasti dizajna i implementacije strategije online poslovanja, kreiranja loyalty kampanja, kao i uvodjenja najnovijih tehnologija u sve oblasti poslovanja. Tokom karijere, Nikola se bavio i merenjem nivoa efikasnosti marketing planova i strategije formiranja cena, budžetiranjem, kao i pripremom sveobuhvatnih izveštaja za menažment i lidere kompanije. Kao magistar Fakulteta organizacionih nauka, Nikola Zečević je karijeru započeo u kompaniji Telenor gde je kao Specijalista za analitiku i izveštavanje, kroz modeliranje podataka i analizu, pružao podršku razvojnom ciklusu projekata u kompaniji. Nikola ima bogato iskustvo i u oblasti izrade izveštaja na osnovu kojih je omogućeno praćenje uspešnosti kampanje i projekata, a bio je deo velikog broja timova koji su radili na projektima poslovne inteligencije (Business Inteligence).

Vladimir Tipsarević od 2007. godine radi u kompaniji Japan Tobacco International (JTI), gde se poslednjih pet godina nalazi na poziciji menadžera korporativnih poslova. Od 2016. godine je i potpredsednik Saveza za fer konkurenciju. Pre JTI radio je u Ministarstvu finansija, Upravi za trezor. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a na istom fakultetu je završio i specijalističke studije iz prava Evropske unije. Dobitnik je stipendije na konkursu Srpske asocijacije menadžera za EMBA studije koje organizuju Mokrogorska škola menadžmenta i Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Oženjen je i otac dvoje dece.

Dušan Bajatović je rođen 29. novembra 1967. godine u Ravnom Selu, Opština Vrbas. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu a posle 9 i 10 razreda upisuje i završava srednju elektrotehničku školu. Po obrazovanju je inženjer elektrotehnike i diplomirani ekonomista. Više puta biran na dužnosti u državnim organima: poslanik i šef odborničke grupe u Skupštini državne zajednice Srbija i Crna Gora, Narodne Skupštine Republike Srbije, kao i u Skupštini AP Vojvodine. Takođe, Bajatović je bio i potpredsednik Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine, član Izvršnog odbora regionalne Privredne Komore u Novom Sadu kao i generalni sekretar Omladinskog saveza Srbije i član Saveta univerziteta. Više godina je bio član Upravnog odbora Elektrovojvodine a u njegovoj radnoj biografiji stoji i to da je bio osnivač, vlasnik i direktor Televizije Most. Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 23. Oktobra 2009 godine, imenovala je za generalnog direktora Javnog preduzeća Srbijagas. Dušan Bajatović je kao generalni direktor JP Srbijagas odgovoran za sprovođenje Međudržavnog sporazuma u oblasti nafte i gasa potpisanog sa Ruskom Federacijom. Dušan Bajatović pored funkcije generalnog direktora JP Srbijagas po funkciji obavlja i sledeće dužnosti: Predsednik Nadzornog odbora PSG Banatski Dvor, Predsednik Nadzornog odbora osiguravajuće kuće Sogaz, Zamenik predsednika Nadzornog odbora Jugorosgaz, Zamenik Predsednika Upravnog odbora kompanije South Stream Serbia AG Zug kao i ko direktor u kompaniji Južni tok d.o.o. Novi Sad. Pored ovih aktivnosti Dušan Bajatović je poslanik u Parlamentu Republike Srbije, Predsednik odbora za odbranu i unutrašnje poslove kao i član Parlamentarne Skupštine NATO-a. Član je više domaćih i međunarodnih organizacija od kojih je najznačajnija članstvo u Evropskom poslovnom kongresu kao člana predsedavajućeg komiteta. Dobitnik je više nagrada za najboljeg privrednika u 2010 godini, zlatna plaketa za vizionara godine, najhumaniji čovek Srbije kao i zlatni svetionik – marketinški podvig godine. Od strane Radio Televizije Srbije i emisije Kvadratura Kruga nagrađen je za plemenitost. Predsednik je sportskog društva Vojvodina u Novom Sadu. Svoja primanja po osnovu članstva u Upravnim odborima donira u humanitarne svrhe. Tečno govori govori ruski jezik i služi se engleskim jezikom.

Dragan Vlaisavljević je rođen 1958. godine u Pančevu. Završio je Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 1982 godine, gde je i magistrirao 1993. godine. Karijeru počinje u JUGEL-u 1984. godine kao dispečer, a potom i glavni inženjer za analize elektroenergetskog sistema. Profesionalni razvoj nastavlja u „Elektroprivredi Srbije“ 1994. godine kao glavni inženjer za aplikativni SW. Postaje pomoćnik direktora za tehnički sistem upravljanja – CIIS. U JP „Elektromreža Srbije“ prelazi 2005. godine kao pomoćnik direktora centra za TSU i u JP EMS uspeo je da uspeno realizuje projekat Nacionalnog dispečerskog centra, od nacionalnog značaja, u kratkom roku. Od 2006. godine je bio direktor Direkcije za trgovinu električnom energijom u JP EPS. Njegove oblasti ekspertize koje su u JP EPS došle do izražaja su rukovođenje specijalističkim timovima inženjera za realizaciju IT sistema, uspostavljanje i unapređenje poslovnih procesa u domenu energetskog planiranja i trgovine električnom energijom na veliko. Član je međunarodnog stručnog udruženja CIGRE, istoimenog komiteta u Srbiji, kao i Evropskog udruženja trgovaca električnom energijom EFET. Dragan Vlaisavljević 2015. godine imenovan je za izvršnog direktora za poslove trgovine električnom energijom JP EPS.

Ms. Karla Hershey has a total 28 years of development and humanitarian experience and has served in four ‘Delivering as One’ UN countries to date. Karla served as the UN Resident/Humanitarian Coordinator, UNDP Resident Representative and Designated Official in Maseru, Lesotho (2012-2017). Karla was also serving with the World Food Programme as their Representative and Country Director in Swaziland (2009-2012). Other previous posts have included WFP’s Deputy Country Director and Head of Programme in Malawi (2006-2009). Karla has also undertaken the role of WFP Country Director a.i. in Syria (2007) and the Head of Resource Mobilization, Food Procurement, Pipeline Management, Public Information and Sub-Office Focal Point in Tanzania (2003-2006). She also served as WFP Regional Affairs Officer, Bureau for East and Southern Africa, Johannesburg (2002-2003) and Programme Officer in Ethiopia (2000-2002). Ms. Hershey began her UN career with the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs as Humanitarian Affairs Officer (OCHA) in Angola (1998-2000). Prior to joining the UN, she served in various capacities with World Vision Relief and Development in Angola, Rotary International in Evanston, Illinois, American Employee’s Association in Rwanda and United States Peace Corps in Rwanda as a Business Advisor to the Ministry of Youth and Cooperatives (Rwanda 1989 – 1993) and the YMCA. Ms. Hershey holds an M.B.A in Management from the American InterContinental University and a B.A. in Economics and Political Science from the Southern Methodist University in Texas. She also took post graduate courses at the London School of Economics and Political Science in Sociology, Middle East studies, Nationalism and Foreign Relations.

H.E. Mr. Sem Fabrizi
Ambassador and Head of Delegation of the European Union to the Republic of Serbia Sem Fabrizi has been Ambassador of the European Union to Serbia since July 2017. From September 2013 to June 2017 he was Ambassador of the EU to Australia. An Italian career diplomat, he has served as an advisor on international relations to the President of the European Council in Brussels and to the Prime Minister of Italy in Rome. His earlier postings included Geneva, at the Italian Permanent Mission to the WTO and UN, and the Italian Embassy in Beijing. At the Ministry of Foreign Affairs in Rome he has held positions in the EU Department and the Secretary General’s Office. He holds degrees in International Law and International Economy from “La Sapienza” University in Rome, and he has served as a lieutenant in the Italian Army. Sem has been awarded the honour of Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. He is married to Rebecca, and they have three children.

Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Rođena je 1970. godine u Tuzli. Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu, kao učenik generacije. Diplomirala je i doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Vanredni je profesor "Megatrend" univerziteta. Deset godina je radila u Elektroprivredi Srbije (EPS), u Javnom preduzeću za prenos električne energije "Elektroistok" Beograd. U periodu od 2004. do 2006. godine u Kabinetu potpredsednika Vlade Republike Srbije Miroljuba Labusa obavljala je funkciju savetnika za energetiku, šefa Odseka za energetsku i politiku zaštite životne sredine, a od 2005. do 2006. godine i šefa Kabineta. Bila je član Upravnog odbora EPS-a od 2004. do 2007. godine. U Vladi Republike Srpske bila je savetnik za energetiku premijera Milorada Dodika u periodu od 2009. do 2010. godine. Obavljala je funkciju ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije od jula 2012. do aprila 2014. godine. Od aprila 2014. do avgusta 2016. godine bila je potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Istu funkciju obavljala je i u mandatu od avgusta 2016. do juna 2017. godine. Član je Predsedništva SNS i predsednik Saveta za energetiku i rudarstvo te stranke. Objavila je tri knjige i više desetina stručnih radova. Govori engleski jezik. Majka jednog sina.

Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Rođen je 1966. godine u Prizrenu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Bio je član Parlamentarne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Obavljao je funkciju predsednika Poslaničke grupe u Narodnoj skupštini Republike Srbije i u Skupštini SRJ. Savezni poslanik u Veću građana Savezne skupštine Savezne Republike Jugoslavije od 1992. godine. Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije od 2004. godine. Bio je ministar za informisanje u takozvanoj prelaznoj Vladi Republike Srbije od oktobra 2000. do januara 2001. godine. Predsednik je Socijalističke partije Srbije od decembra 2006. godine. Bio je predsednik Košarkaškog kluba "Partizan" iz Beograda i potpredsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta. Bio je prvi potpredsednik Vlade-zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova od jula 2008. godine do jula 2012. godine. Obavljao je funkciju predsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova od jula 2012. do aprila 2014. godine. 27. aprila 2014. preuzeo je dužnost prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova. Dobitnik je priznanja "Najevropljanin" za 2009. godinu. Govori engleski i ruski jezik. Oženjen, otac dvoje dece.

Aleksandar Simurdić (1991) has 8 years of working experience in civil society sector, working with media, adults, youth and other target groups in the fields of Euro-Atlantic Integration, HR management, education, regional cooperation, agriculture and rural development and project cycle management. Simurdić is since 2013 the Secretary General of the European Movement in Serbia, Novi Sad office (EMINS). During his three-year term, a number of projects were successfully implemented. He is in charge of the program of the Regional Youth Leadership Forum, which is co-organised by the European Movement in Serbia - Novi Sad office, the European Fund for the Balkans and the Belgrade Fund for Political Excellence. Simurdić is Member of the Serbian Civil Society in the framework of the ‘Berlin Process’, where EMINS was taking an active part to assist decision makers in their efforts to normalize and enhance regional cooperation, as well as to raise awareness about this process. Since 2015 Simurdić is Member of the Executive Board of the European Movement in Serbia and Team Europe expert for the European Youth Policy at The Delegation of the EU to the Republic of Serbia.

Kajl Rendolf Skat je karijerni diplomata u klasi ministra savetnika. Od 2014. godine obavljao je funkciju višeg istraživača u Nemačkom Maršalovom fondu u Vašingtonu. Gospodin Skat ima veliko znanje i iskustvo o evropskim pitanjima, koje je stekao tokom brojnih dužnosti širom Evrope i pri raznim međunarodnim organizacijama. Prethodno je bio generalni konzul u Generalnom konzulatu SAD u Milanu (2011-2014.) i direktor Kancelarije za Rusiju u Birou za evropske i evroazijske poslove Stejt departmenta (2009-2011). Takođe, bio je zamenik šefa misije SAD pri OEBS-u (2005-2009), ministar savetnik za politička pitanja pri misiji SAD u Evropskoj uniji u Briselu (2003-2005), politički savetnik u Ambasadi SAD u Budimpešti (1999-2003), i službenik u političkom odeljenju Ambasade SAD u Moskvi (1996-1998). Pre toga, gospodin Skat je bio istraživač-saradnik za nacionalnu bezbednost na Huver Institutu pri Univerzitetu Stenford u Kaliforniji (1994-1995). Služio je i u političkom odeljenju Ambasade SAD u Tel Avivu (1991-1994), zatim kao ekonomski savetnik u Misiji SAD u Ujedinjenim nacijama u Ženevi (1987-1990) i kao politički i ekonomski savetnik pri Misiji SAD u Ujedinjenim nacijama u Njujorku (1984-1987). Druga zaduženja koja je gospodin Skat obavljao od 1980. godine, kad je počeo diplomatsku karijeru, uključuju i pozicije ekonomiste za međunarodna pitanja u Birou za međunarodne organizacije, kao i konzularnog službenika u Zagrebu. Gospodin Skat je diplomirao na Državnom univerzitetu Arizone 1979. godine. Govori srpskohrvatski, ruski, italijanski, mađarski, hebrejski, nemački i francuski jezik.Stanka Pejanović je od novembra 2014. na funkciji generalnog direktora društva Gorenje Beograd d.o.o., dela sistema Gorenje Group, najvećeg slovenačkog i osmog po veličini proizvođača bele tehnike u Evropi. Pre Gorenja je, kao iskusan ekonomski stručnjak, svoju 20 godina dugu profesionalnu karijeru posvetila građenju trgovačkih brendova "Roda" i "Mercator". Stanka Pejanović je na mesto generalne direktorke "Gorenja" došla sa pozicije članice Uprave "Grupe Mercator", odgovorne za poslovanje "Mercator"-a na tržištima Jugoistočne Evrope i pozicije generalnog direktora društva "Mercator–S. Poseduje izuzetno iskustvo iz oblasti korporativnog upravljanja, vođenja i implementacija spajanja, akvizicija i ostalih kompleksnih transakcija, integracija i post-integracionih aktivnosti, poslovnih restrukturiranja i racionalizacija, strategije i procene vrednosti brenda, category & supply managementa, cenovnih strategija i strategije prodaje, marketinških i strategija lojalnosti. Vrstan je poznavalac tržišta i privrednih kretanja u zemljama regiona. Stanka Pejanović je predsednica Srpske asocijacije menadžera od februara 2017. godine. Diplomirani je ekonomista, magistrirala je ekonomske nauke na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na doktorskim je studijama na istom fakultetu. Govori srpski, engleski, slovenački i ruski jezik. Majka je dvoje dece.

Marija Desivojević Cvetković je viši potpredsednik za strategiju i razvoj u kompaniji Delta Holding od 2012. godine. Odgovorna je za kreiranje poslovne strategije kompanije i za upravljanje projektima od strateškog značaja za kompaniju. Osim toga, ona je odgovorna za celokupno međunarodno poslovanje i međunarodne odnose Delta Holdinga. Gospođa Desivojević Cvetković kreira nove strateške projekte, razmatra predloge projekata, priprema projekcije budžeta i koordinira sprovođenje svih planova u vezi sa daljim razvojem i unapređenjem u skladu sa potrebama kompanije. U okviru funkcije višeg potpredsednika za strategiju i razvoj, ona je zadužena i za sektore informacionih tehnologija i korporativnih komunikacija. U prethodnom periodu, bila je izvršni direktor za preradu hrane u okviru Delta Agrar Grupe. U tom periodu, organizovala je, rukovodila i bila odgovorna za poslovanje fabrika za preradu hrane Yuhor, Florida Bel i Mioni. Gospođa Desivojević Cvetković́ je takođe rukovodila razvojem poslovnih planova i praćenjem njihovog sprovođenja u saradnji sa izuzetno profesionalnim rukovodećim kadrovima. Na mestu izvršnog direktora, uspostavljala je partnerstva i održavala dobre odnose sa klijentima, a bavila se i unapređenjem i modernizacijom marketing strategija za svaku komponentu u okviru segmenta proizvodnje hrane. Pre nego što je postala član Delta Holding tima, gospođa Desivojević Cvetković je radila na mestu generalnog direktora kompanije Verano Invest i direktora operativnih poslova u kompaniji Spinnaker New Technologies, članici ComTrade Group. Diplomirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dok je M.B.A. studije završila na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju. Osim toga, uspešno je završila i profesionalno usavršavanje za upravljanje poslovanjem na Poslovnoj školi Vorton Univerziteta u Pensilvaniji (SAD), Poslovnoj školi Said u okviru Univerziteta u Oksfordu (VB) i na Poslovnoj školi Harvard Univerziteta (SAD)

Vladimir Đorđević holds the position of Regional Manager for SEE countries, as well that of Head of SEE Branch Office in Belgrade, Serbia. Vladimir is in charge of six markets – Serbia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Albania and Kosovo. During his 12 years with Visa, Vladimir initiated and delivered a number of successful projects such as opening new acceptance channels – Government, Tax, Utilities; Launch of first Visa Platinum programme in SEE; first Visa payWave issuing and acquiring programme in SEE, first Visa Cloud-Based payments pilot in CISSEE region and many more. Vladimir has 15 years of experience in card business.

Velimir Gavrilović was born in 1976. He holds an Executive Master in Business and Management from University of Belgrade and HEC Group Paris, as well as dozen specializations in management, commerce, public finance and public choice, transition and foreign investment policies. During 6 years in the Serbian Government and ministries, he was Assistant Minister for Foreign Investments and Concessions, as well as Adviser to Prime Minister of Serbia on Economic Issues. He continued the career in the field of financial and M&A advising, across various industry sectors, including energetics. He was shareholder’s assembly member of a bank, a petrochemicals’ company and an export credit and insurance agency. From 2014 engaged in the development of retail business of ENERGIA Gas and Power Belgrade.

Iza Marine Kosanović Stefanović je bezmalo tri decenije profesionalnog života u novinarstvu. Tokom tog perioda , do detalja upoznala kako editorial, tako i business stranu “poslednje avanture duha” ,kako je žurnalistiku svojevremeno definisao njen profesor novinarstva Sergej Lukač. Završila je Fakultet političkih nauka , a karijeru započela u izdavačkoj kući “Politika”,u asopisu “Bazar” gde je radila dugi niz godina kao novinar i urednik. Tekstove je objavljivala i u Studentu, dnevnom listu Politika, asopisima Ana, Pop rock, Rock, E magazin, FAAR… Preko deset godina je bila izvršni orgnaizator “Lica godine” , nacionalnog finala takmičenja The Look of The Year . Autor je imena i koncepta najstarije modne nagrade ,BAZART, koja se i danas dodeljuje na Belgrade Fashion Week-u. Autor je knjige “Naš takozvani život : fenomeni devedesetih”, koja predstavlja svojevrsno svedočanstvo o pomerenoj stvarnosti koju je srpsko društvo živelo tokom poslednje decenije 20.veka. Godine 2004. učestvuje u pokretanju nove izdavačke kuće koju je na srpskom tržištu startovala finsko- holandska medijska kompanija “Sanoma” sa ciljem da u Srbiji lansira svetski poznate licencne magazine. Prvi naslov koji je “Sanoma” lansirala bio je ELLE, najprodavanij modni magazin na svetu, a Marina Kosanović Stefanović - prva glavna i odgovorna urednica srpskog ELLE-a. Četiri godine kasnije iz editorial voda prešla je na business stranu : u izdavačkoj kuci Adria Media Serbia radila je kao direktor izdanja časopisa ELLE, ELLE Dekor , Sensa , Gala Style, National Geographic, Lisa, Mama,Moj stan .. Profesionalno se usavršavala u Londonu , gde je završila MBMC na prestižnom FIPP-u. Radi kao freelance media expert. Uz neosporno uvažavanje digitala, I dalje veruje u magazine. Poslednjih meseci posebno angažovana na pokretanju i pozicioniranju Ženske TV, prvog ženskog kablovskog lifestyle kanala. Majka je dva sina , praktikuje power based hatha yogu.

IVAN TASOVAC Rođen je 1966. godine u Beogradu. Diplomirao je i magistrirao klavir na Konzervatorijumu „Petar Ilјič Čajkovski“ u Moskvi, u klasi profesora Sergeja Dorenjskog. U dvanaestoj godini debitovao je kao pijanista sa orkestrima Beogradske i Zagrebačke filharmonije. Tokom profesionalne pijanističke karijere nastupao je kao solista i sa orkestrima u Italiji, Švajcarskoj, Španiji, Irskoj, SAD, Rusiji, Belgiji, bivšim jugoslovenskim republikama i drugim zemlјama. Bio je direktor Beogradske filharmonije od marta 2001. do septembra 2013. godine. Za to vreme, Filharmonija je postala „jedan od vodećih evropskih orkestara“ (Independent), „kultni srpski orkestar“ (Financial Times), „najuspešnija kulturna institucija u Srbiji“ (Jutarnji list, Zagreb) i „najjače PR oružje Srbije“ (Kvällsposten, Malmö). U tom periodu rekonstruisana je zgrada Beogradske filharmonije, obnovlјeni su instrumenti u velikom delu orkestra, orkestar je podmlađen, angažovani su najkvalitetniji muzičari koji su se vratili sa školovanja u inostranstvu i dr. Tokom njegovog mandata, znatno je unapređena institucionalna i regionalna saradnja. Pored zapaženih međunarodnih gostovanja orkestra širom Evrope, na njegovu inicijativu, na jesen 2014. godine, realizovana je prva turneja u istoriji Beogradske filharmonije u SAD. Pokrenuo je Fondaciju Beogradske filharmonije „Zubin Mehta“ 2004. godine, koja se smatra začetnikom i glavnim promoterom modela finansiranja kulture kroz saradnju privatnog i državnog sektora u Srbiji. Realizaciji brojnih cilјeva i projekata ove fondacije doprinosi i Fondacija „Američki prijatelјi Beogradske filharmonije“, osnovana 2012. godine u Nјujorku. Kao priznanje za doprinos kulturi u Srbiji, koje je pokazao predvodeći Beogradsku filharmoniju, bio je pozvan da bude jedan od glavnih govornika na debati „Odnos kulture i ekonomskog razvoja“, koja je u sedištu Ujedinjenih nacija u Nјujorku održana u junu 2013. godine. Na poziciji ministra kulture i informisanja Republike Srbije nalazio se od septembra 2013. do avgusta 2016. godine. Vlada Republike Srbije ponovo je imenovala Tasovca za direktora Beogradske filharmonije, 24. januara, 2017. godine.