PROGRAM

9.15 – 10.00
/ Kafa dobrodošlice i registracija učesnika

10.00 – 10.20  / Otvaranje konferencije 

Zoran Đorđević - Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Michel Saint - Lot, direktor kancelarije Unicefa U Srbiji


10.20 – 11.20 / PANEL 1

Značaj izveštavanja i poslovanja u skladu sa principima održivog razvoja
U kojoj meri je poslovanje u skladu sa principima održivog razvoja povezano sa uspehom u poslovanju? Da li vodeće kompanije ili one koje to žele da postanu moraju da posluju u skladu sa principima održivog razvoja i izveštavaju javnost o svom godišnjem poslovanju u tom segmentu - ili je to i dalje slučaj u najvećoj meri samo sa stranim korporacijama? Da li su kompanije u regionu svesne značaja izveštavanja i da li mogu da prate svetske trendove?

Moderator: Zorica Džida
, Vojvođanska banka
Učesnici:
Tijana Koprivica
, Delta Holding
Neven Marinović
, Smart Kolektiv
Sanja Panješković, GSK
Siniša Mitrović, Privredna komora Srbije


11.20 – 11.50 / Case Study 1
Pokrenimo našu decu
powered by
Goran Petrović
Milana Petrović

11.50 – 12.20
/ Coffee break

12.20 – 13.20 / PANEL 2
Izazovi održivog razvoja u oblasti zaštite životne sredine
Borba protiv klimatskih promena i njihovih posledica tema je koja zaokuplja pažnju već decenijama. Koliko je značajno izveštavanje u oblasti životne sredine? Koliko će EU-integracije doprineti sređivanju složenog stanja u ovoj oblasti kada je o Srbiji reč. Zdrava i održiva zivotna sredina za buduće generacije - da li je u pitanju samo parola i koliko je potrebno menjanje svesti i mentaliteta građana jer smo svedoci da je to glavni problem u našem društvu

Moderator:
Dušan Stojaković, Hemofarm
Učesnici:
Uroš Radojević, Delhaize
Žužana Šandor Milošević, Deltapak
Dragan Dilparić, Gorenje
Nikola Pucarević, Srpski filantropski forum

13.20 – 14.20 / PANEL 3
Korporativna društvena odgovornost – politički korektna fraza ili stvarnost koju živimo 365 dana godišnje
Koje su to koristi države i pojedinca od društveno odgovornog poslovanja kompanija. Da li je Eco-friendly business isplativ ili predstavlja opterećenje za kompanije u i inače teškom ekonomskom okruženju? Kako da se CSR ne pominje samo nekoliko puta godišnje, uoči praznika ili prilikom dodele nagrada - nego da postanu princip poslovanja tokom cele godine?

Moderator: Jovana Gligorijević
Učesnici:
Predrag Milinčić, regionalni direktor kompanije Mars
Biljana Dakić Đorđević, Trag fondacija
Milica Begenišić, Telenor fondacija
Jovana Paljić, Coca -Cola HBC

14.20 - 14.35 / Case Study 2
Analiza praksi društveno odgovornog poslovanja usmerenog na decu
powered by
Marko Milanović, Ideas


14.35 – 15.35 / Lunch break

15.35 – 16.35 / PANEL 4

Zapošljavanje u duhu održivog razvoja
Kako da se principi održivog razvoja uklope u politiku zapošljavanja u Srbiji. Koji su kadrovi postali deficitarni pred kraj druge dekade 20. veka a koje i dalje školujemo iako oni više nikome ne trebaju. Hoćemo li u zemlji sa najvećim "brain-drain" problemom na planeti - uskoro doći u situaciju da uvozimo radnu snagu jer više nemamo kvalifikovanih majstora, vozača, lekara...

Učesnici:
Prof. dr Svetlana Vukotić, MEF fakultet
Prof. Slobodan Aćimović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Milena Janković, projekat "Znanjem do posla"
Zoran Ćirović, bivsi generalni direktor komisije za hartije od vrednosti i bivši pomoćnik ministra finansija
Moderator: Prof. Zoran CekićUčesnici


Zoran Đorđević

Michel Saint - Lot

Zorica Džida

Dušan Stojković

Žužana Šandor Milošević

Dragan Dilparić

Nikola Pucarević

Jovana Gligorijević

Predrag Milinčić

Siniša Mitrović

Tijana Koprivica

Neven Marinović

Sanja Panješković

Goran Petrović

Milana Petrović

Svetlana Vukotić

Slobodan Aćimović

Zoran Ćirović

Zoran Cekić

Clipping