Kontakt

Color Media International sedište

Color Media International
Adresa: Temerinska 102, 21000 NOVI SAD
GPS: +45° 16′ 18.78″, +19° 50′ 30.06″
Telefon/FAX: +381(021) 489 71 00
Mail: office@color.rs


klik za veću mapu

Advertising

  • Advertising – Novi Sad
    Adresa: Temerinska 102, 21000 NOVI SAD
    Telefoni: +381(021) 489-71-00; Fax: +381 (021) 489-71- 60
  • Advertising – Beograd
    Adresa: Maršala Tolbuhina 42 , 11070 Novi Beograd
     

Color Media International

Direktor – Color Media International
Velibor Đurović
Adresa: Temerinska 102, Novi Sad
Office: +381 21 489 71 00
Fax: +381 21 4897 160
mb: 08745587 pib:102400503

Marketing Manager- Color Media International
Milan Šobot
Adresa: Temerinska 102, Novi Sad
Office: +381 21 489 71 00
Fax: +381 21 4897 160
Mail: milan.sobot@color.rs

Ogranak CMI – COLOR PRESS GLOSSY, BEOGRAD

Direktor ogranka: Branislav Medić
Adresa: Vlajkovićeva 6, Beograd
Mail: branislav.medic@color.rs
office +381 11 38 10 810
fax    +381 11 38 10 888

Ogranak CMI – CLASS FOOD, BEOGRAD

Direktor ogranka: Ana Ilić
Adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 42, Novi Beograd
Mail: ana.ilic@color.rs

Ogranak CMI – COLOR PRESS MAGAZINI, Eureka Press”  NOVI SAD

Direktor ogranka: Aleksandar Radošević
Adresa: Mileve Simić 27, Novi Sad
Office: +381 21 489 71 00
Fax: +381 21 489 71 00
Mail:  aleksandar.radosevic@color.rs

Color Print

Director: Nikola Groznica
Adresa: Mileve Simić, 21000 Novi Sad
Tel: +381 21 6417 334
Fax: +381 21 6417 333
mb: 08698988 pib: 100276585
Mail: nikola.groznica@color.rs

Ogranak CMI – “Color Press Gossip” 

Direktor ogranka: Vladimir Vidaković
Adresa: Mileve Simić 27, Novi Sad
Tel/fax: +381 21 489 71 00
E-mail: vladimir.vidakovic@color.rs

Ogranak CMI – “Distri Color”  NOVI SAD

Direktor ogranka: Ivana Ivović
Adresa: Mileve Simić 27, Novi Sad
Tel/fax: +381 21 6417 334
E-mail: ivana.ivovic@color.rs

Mediatop International / Hrvatska

www.mediatop.hr
Direktor: Domagoj Glogović – domagoj.glogovic@mediatop.hr
Adresa: Ogrizoviceva 28A, 10000 Zagreb
T 99+385 (1) 377 8964
F 99+385 (1) 6404450
M 99+385 (91) 508 5139

Color Media Monte / Crna Gora

Direktor: Ksenija Boričić
ksenija.montecolor@gmail.com
ksenija.vukotic@gmail.com
+382 69 314 794
Adresa: Ulica Đoka Miraševića br. 15, Podgorica

NID “SVIJET PRINT” D.O.O. Sarajevo / BiH

Adresa: Vrazova br. 1, 71 000 Sarajevo

E-mail: svijet.print@bih.net.ba

Direktor: Aida Bravo (aida.olevic@color.co.ba)

Advertising direktor: Suzana Šačić (suzana.sacic@color.co.ba)

Tel: +387 63 995 614

Agent: Rasim Dizdarević (rasim.dizdarevic@color.co.ba)

Tel: +387 63  995 618

Kolor Media Plus / Makedonija

Direktor: Aleksandar Nakov
Ul. Simeon Kavrakirov br.20/1-19
Office: +389 22 431 405
Mob: +389 72 319 715
aleksandar.nakov@colormedia.com.mk

Color Press d.o.o / Slovenija

Direktor Nina Urbančič Romih – nina.urbancic@colorpress.si
Adresa: Kleče 22e, SL – 1000 Ljubljana
T +386 (0) 1 292 76 40

 Pravilnici o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Ugovori

NACRT UGOVORA O PRIPAJANJU DOO