Novosti

Color Press Grupa najpoželjniji poslodavac u Srbiji u kategoriji – mediji!

Belgrade Youth Fair u saradnji sa The Employer Branding Agency sproveo je tokom decembra 2020. godine veliko istraživanje u segmentima Employer Branding-a i omiljenih brendova na reprezentativnom uzorku dela populacije, koji poseduje sve bitne osobine populacije mladih.  U okviru istraživanja našla se i kategorija Najpoželjniji poslodavac – Mediji gde se na prvom mestu po rezultatima istraživanja našla Color Press Grupa, nakon čega slede Mondo i Adria Media Group. 

Ciljna grupa istraživanja bili su državljani Srbije, starosti od 18 do 30 godina, oba pola, iz svih regiona Srbije.

Cilj istraživanja bio je da se odrede najpoželjniji poslodavci iz svih kategorija industrije i nepoželjniji program prakse za mlade koji sprovode kompanije, kako bi nagradili najbolje i motivisali ostale da se unaprede. Kroz segment omiljenih brendova cilj je bio odati priznanje najuticajnijim brendovima kao i da se javnosti predstave brendovi koji su najpopularniji među mladima.

Anketa je bila zatvorenog tipa i vršena je online putem aplikacije Google Forms, a sastojala se od 12 pitanja u segmentu Employer Branding i od 19 pitanja koja su se odnosila na Omiljene brendove, a svi rezultati istraživanja biće objavljeni do kraja meseca.